O škole

400 žiakov I. a II. stupňa
19 tried - 1. - 9. ročníka

Kontakt

Základná škola Dudova 2
Bratislava 851 02

Telefón / Fax:
+421 2 6382 0909

E-Mail:
zsdudova@zsdudovaba.edu.sk

 

HURÁ, PRÁZDNINY!!!


1.7.2015 - 31.8.2015


Prajeme všetkým krásne a pohodové leto.

Vyučovanie začína 2. 9. 2015


Úradné hodiny počas prázdnin

1.7.2015 - 17.8.2015
každý pondelok 9:00 – 11:00

24.8.2015 - 31.8.2015
denne 8:00 - 12:00

 

telefonický kontakt:

02/63 82 09 09 alebo 02/63 81 31 22


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ďakujeme sponzorovi z radu rodičov za sponzorsky finančný dar na zakúpenie sady dresov.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dejepis extra 6/2015

Ak si ho chcete prečítať, kliknite na obrázok.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Spomíname na Akadémiu


Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vážení rodičia a priatelia školy,

chcete podporiť našu základnú školu? Je to jednoduché a nič Vás to nebude stáť :).

Stačí, ak kliknete na tento odkaz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Newsletter mestskej časti Bratislava-Petržalka,
ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na tento odkaz.


ŠVP Prašník
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Album triedy - projekt z nemeckého jazyka
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Naša maketa kaštieľa v Diviakoch sa dostala

aj na webovú stránku

Slovenskej národnej knižnice.


Ak si chcete prečítať viac, kliknite na tento odkaz.


Športové úspechy našej školy

Ak si chcete prečítať viac, kliknite na tento odkaz.

Dejepis Extra 5/2015
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Junior osobnosť Petržalky 2015

Natália Baranová

Ak si chcete prečítať viac, kliknite na tento odkaz

Dejepis Extra 3/2015
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Dejepis Extra 4/2015
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Dudoviny 1 2014/15
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Dudoviny 2 2014/15
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Prváci na výlete - Biofarma
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Účelové cvičenie v prírode II.
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Tenisový turnaj
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Lesná pedagogika II. A
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Sústredenie Petržalská Superškola
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Program k MDD
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

MODRÝ GOMBÍK
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Deň Zeme
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Bratislavské kolo Sudoku
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Lesná pedagogika
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Deň otvorených dverí - dostihová dráha
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Stretnutie s Goethem
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Dejepis extra2/2015
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Petržalská Superškola u nás
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

1.B na DOPRAVNOM IHRISKU
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Prváci na výlete VLÁČIKOM BLAVÁČIKOM
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Slávik Slovenska
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Dopravné ihrisko
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Na návšteve u seniorov
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Zober loptu, nie drogy
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Dejepisno-vlastivedný časopis. Vynášanie Moreny
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Deň otvorených dverí na dostihovej dráhe…
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Malí múzejníci 2.B
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok

Marec - mesiac knihy v 1.B
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Výtvarný krúžok
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Projekt - Nemecký jazyk
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Hviezdoslavov Kubín
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Filmový kabinet deťom 3. A a B
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Na výstave pani učiteľky
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Plavecký výcvik
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Krajské kolo Technickej olympiády
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Nakuknime spolu do múzea - 2.B
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Výchovný koncert  Ecotour nové fotografie
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Filmový kabinet deťom 2. A a B
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Zber PET fliaš
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Divadelné predstavenie Môj dedko Rýchly Šíp
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Výchovný koncert -  Ecotour
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Beseda s námorným kapitánom v 3. B
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Všetkovedko
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Streľba na basketbalový kôš
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Dejepisný časopis 1/2015
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Projekt 3.B Slnečná sústava
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Okresné kolo Olympiády v  nemeckom jazyku
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Divadielko
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Vianočné trhy v Petržalke
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Vianočné dielne
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


Petržalka v pohybe

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Vianočný futbalový turnaj
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Mikuláš
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Bezpečné detské ihrisko
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Čertovský deň v 4.B
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Technická olympiáda
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Súťaž Všetkovedko
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Deň otvorených dverí
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Červená stužka
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Dejepisný časopis 4/2014
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok

Výstava dejepisných projektov
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok

iBobor - úspešní riešitelia
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Dejepisný časopis 3/2014
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok

Exkurzia Praha
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

iBobor - fotografie
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok

Šarkaniáda v ŠKD
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

3.B na BIBLIOTEKE
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Halloween
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Dejepisný časopis 2/2014
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Imatrikulácia prvákov
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Beseda s Tomášom Janovicom
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Petržalská superškola
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Telesná výchova v 5. B
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Vitamíny sú tu s nami....
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Petržalské súzvuky
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Biela pastelka
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok

Model srdca
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Noc výskumníkov
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Jeseň v 3. B
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

ZOO v Zlíne  (6. a 7. ročník)
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

PRVÁCI V KNIŽNICI
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

2. A v ZOO
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Lyžiarsky kurz
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Pohľadnica pre Samka

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

3. A v ZOO
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

PRVÁCI s OLO zadarmo do ZOO

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Šampióni v udržateľnosti
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Vymaľovaná a opravená 9. B

Ponuka pre rodičov žiakov 1. stupňa,

asistované nákupy

Účelové cvičenie v prírode

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Nové informácie výchovného poradcu

pre žiakov 9. ročníka


Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite

na tento odkaz.

 

Ak si chcete prečítať články alebo pozrieť fotografie zo školského roku 2013/14 kliknite na tento odkaz

 

 

 

 

 

 

 

I.A

I.B

I.C

II.A

II. B


 


 

 

 


III. A
III. B
IV. A
IV. B VIII. B

Sekcia Fotogaléria 2010/11

Sekcia Užitočné web stránky

Sekcia Fotogaléria 2010/11

sekcia Aktuality

sekcia Aktuality aj Sekcia Fotogaléria 2010/2011

Sekcia Aktuality