O škole

438 žiakov I. a II. stupňa
20 tried - 1. - 9. ročníka

Kontakt

Základná škola Dudova 2
Bratislava 851 02

Telefón / Fax:
+421 2 6382 0909

E-Mail:
zsdudova@zsdudovaba.edu.sk

Ďalší úspech našej školy

Získali  sme 3. miesto v Petržalských súzvukoch Ferka Urbánka

Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na obrázok.


Zdroj obrázku: http://www.kniznicapetrzalka.sk/2015/10/26-rocnik-petrzalskych-suzvukov-ferka-urbanka/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznam pre rodičovVážení rodičia, v prípade, že chcete uhradiť príspevok do Spolku priateľov školy prosím uveďte do správy pre prijímateľa meno Vášho dieťaťa a triedu, ktorú v tomto šk. roku navštevuje.


číslo účtu: 9408874001/5600


Ďakujeme za Vašu podporu a spoluprácu.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ak si chcete prečítať,  Dejepis extra číslo 8, 9 a 10 kliknite na obrázok.
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Vážení rodičia a priatelia školy,

chcete podporiť našu základnú školu? Je to jednoduché a nič Vás to nebude stáť :).

Stačí, ak kliknete na tento odkaz.

 

 

Dejepis extra č. 7

Ak si chcete prečítať, kliknite na obrázok.

Výtvarné práce pani učiteľky Petikovej

Ak si ich chcete pozrieť, kliknite na obrázok.


 

Napísali o nás v Petržalských novinách


Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na tento odkaz.

 

Vážení rodičia, milí žiaci,

ak sa chcete dozvedieť o projekte

Testovanie5 - 2015,

kliknite na tento odkaz.

 

Informácie výchovnej poradkyne

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na tento odkaz.

 

Krúžky na našej škole

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na tento odkaz.

 

Účelové cvičenie v prírode

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


Prezentácia modelov železnice

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

 


Ak si chcete pozrieť, čo všetko sme pripravili pre našich žiakov v školskom roku 2014/15,

kliknite na tento odkaz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Newsletter mestskej časti Bratislava-Petržalka,
ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na tento odkaz.

 

 

 

 

 

 

 

I.A

I.B

I.C

II.A

II. B


 


 

 

 


III. A
III. B
IV. A
IV. B VIII. B

Sekcia Fotogaléria 2010/11

Sekcia Užitočné web stránky

Sekcia Fotogaléria 2010/11

sekcia Aktuality

sekcia Aktuality aj Sekcia Fotogaléria 2010/2011

Sekcia Aktuality