O škole

444 žiakov I. a II. stupňa
20 tried - 1. - 9. ročníka

Kontakt

Základná škola Dudova 2
Bratislava 851 02

Telefón / Fax:
+421 2 6382 0909

E-Mail:
zsdudova@zsdudovaba.edu.sk

 

 

Základné informácie

o našej skole po:


nemecky

anglicky

španielsky

taliansky

francúzsky


ZŠ DUDOVA 2 bola Škola roka 2015

Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na tento odkaz.

 

Poďakovanie

Komunitnej nadácii Bratislava


----------------------------------------

Ak sa chcete dozvedieť viac

o činnosti ŠKD, kliknite na obrázok.

 

 

Číslo účtu ŠKD:

SK72 5600 0000 0094 0089 9001

----------------------------------------

 

Pracovné listy na precvičovanie


pre 1 stupeň,


ak ich chcete využiť,
kliknite na obrázok.

 

 


Oznam pre rodičov


Vážení rodičia, v prípade, že chcete uhradiť príspevok do Spolku priateľov školy prosím uveďte do správy pre prijímateľa meno Vášho dieťaťa a triedu, ktorú v tomto šk. roku navštevuje.


číslo účtu: 9408874001/5600


Ďakujeme za Vašu podporu a spoluprácu.

 

---------------------------------------


Vážení rodičia a

priatelia školy,

chcete podporiť našu základnú školu? Je to jednoduché a nič Vás to nebude stáť :).

Stačí, ak kliknete na tento odkaz.

 

---------------------------------------

Newsletter mestskej časti

Bratislava-Petržalka,


ak sa chcete dozvedieť viac,

kliknite na tento odkaz.

---------------------------------------


Na našej škole je aj
Neštátna zubná ambulancia
pre deti, dorast aj dospelých


MUDr. Darina Marenčíková


Ordinačné hodiny

pondelok až piatok 8 00 - 14 00


telefón 02 63 83 83 47


 

Telesná výchova má svoj blog.

Ak ho chcete čítať, kliknite na tento odkaz.


 

 

Spolupracujeme aj

s tenisovou školou.

Pre viac informácii, kliknite na obrázok.

 

 

 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

 

 

 


Škola v prírode - Vršatec,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Junior osobnosť Petržalky ,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Ak si chcete prečítať   číslo 5 Dejepisu extra,

kliknite na obrázok.

Ak si chcete prečítať   číslo 6 Dejepisu extra,

kliknite na obrázok.

Nemecké projekty I.,

ak si ich chcete pozrieť, kliknite na obrázok.

 

Nemecké projekty II.,

ak si ich chcete pozrieť, kliknite na obrázok.

Plavecko-turistický kurz vo Vysokých Tatrách,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Tvorivé dielne prvý stupeň,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Hrad Červený Kameň,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Stretnutie s Goethem,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Detské múzeum,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Atletika 2017

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Ak si chcete prečítať   číslo 4 Dejepisu extra,

kliknite na obrázok.

Celoslovenské kolo technickej olympiády,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Prváci - Dopravná výchova

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Akadémia 2017

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Pikopretek

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

MLADÝ ZÁCHRANÁR CO

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


Ukážka práce polície

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Alchymistická dielňa

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Slávik 2017

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Prváci v Bibiane

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Deň Zeme,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Prekvapenie pre mamu

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Ak si chcete prečítať  číslo 3 Dejepisu extra,

kliknite na obrázok.

Ak si chcete prečítať nové číslo Dudovín,

kliknite na obrázok.

Simon Šinka (8.B)

sa umiestnil na prvom mieste

v obvodnom kole matematickej olympiády,

ak si chcete pozrieť ďalšie výsledky,

kliknite na tento odkaz.

Krajské kolo vo florbale žiačok

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Deň otvorených dverí 2017

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Trenčiansky robotický deň 2017

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Naši Všetkovedkovia

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok

Technika hrou v 4. A

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Horľavá a voňavá chémia

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Múzeum pedagogiky - 1.B

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Mobilné planetárium

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Hviezdoslavov Kubín 2. stupeň

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Ďalší veľký úspech našej školy,

zvíťazili sme v oboch kategóriách krajského kola

Technickej olympiády

a postupujeme na celoslovenské kolo,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


Ak si chcete prečítať nové číslo Dejepisu extra,

kliknite na obrázok.


Pán prezident prijal našu žiačku Kristínku,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


Stretnutie s Andrejom Kiskom v Paríži.


Ak si chcete pozrieť fotografie a video,

kliknite na tento odkaz.


Súťaž v gastronómii

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Projekty o rodine v nemčine

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


Ak si chcete prečítať nové číslo Dejepisu extra,

kliknite na obrázok.

Ak si chcete prečítať nové číslo Dudovín,

kliknite na obrázok.

V okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku

sme získali


3. miesto!


Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na tento odkaz.

Výsledky testovania piatakov.


V celoslovenskom testovaní piatakov

sme dosiahli nadpriemerné výsledky.


Ak si chcete pozrieť výsledkovú listinu školy,

kliknite na tento odkaz.

Vianočné ikebany

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Vianočný futbalový turnaj

ak sa chcete dozvedieť jeho výsledky,

kliknite na tento odkaz.

Vianočné trhy v Petržalke

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


Vianočná výzdoba na našej škole

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


Technická olympiáda – obvodné kolo

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


Svet práce

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


Deň červenej stužky

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


Mikuláš

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


Nemecké projekty.

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


Súťaž Všetkovedko

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


Dejepis extra 11/2016
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


Dejepis extra 12/2016
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


Stonehenge,

ako si ho predstavujú žiaci 6-teho ročníka.

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


Na (a po) hodinách chémie ...
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Dejepis extra 10/2016

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


Dejepis extra 11/2016

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


Halloween 2016

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


Zdravý spôsob stravovania

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


"Pasovanie prváčikov za čitateľov v školskej knižnici "

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


Imatrikulácia prvákov

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


Šikana

Ak vás zaujímajú názory žiakov deviateho ročníka

na šikanu

kliknite na tento odkaz.

 

Celoslovenská literárna súťaž

Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2016

Ema Panáčková sa umiestnila na 3. mieste

Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na tento odkaz.

Dejepis extra 8/2016

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Dejepis extra 9/2016

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

 

Majsterka Slovenska v behu.

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na tento odkaz


Majster Slovenska v kumite.

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na tento odkaz.

Dravce u nás v škole

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


ZOO Zlín

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


Vitajte prváci!
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


Prvý technický veľtrh

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Účelové cvičenie v prírode

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


Poďakovanie rodičov

našim pedagógom


Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na tento odkaz.

 

Zlato z Olympijského dňa

pre žiačku ZŠ Dudova


Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na tento odkaz.

 

 

Športovci z Dudovej

ŠPORTmaniaci na Beniday


Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na tento odkaz.

 

 

 

 

 


Ak si chcete pozrieť, čo všetko sme pripravili pre našich žiakov


v školskom roku 2015/16,


kliknite na tento odkaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

I.A

I.B

I.C

II.B

II. C


 


 

 

 


III. A
V. B
IV. A
IV. B

Sekcia Fotogaléria 2010/11

Sekcia Užitočné web stránky

Sekcia Fotogaléria 2010/11

sekcia Aktuality

sekcia Aktuality aj Sekcia Fotogaléria 2010/2011

Sekcia Aktuality