O škole

438 žiakov I. a II. stupňa
20 tried - 1. - 9. ročníka

Kontakt

Základná škola Dudova 2
Bratislava 851 02

Telefón / Fax:
+421 2 6382 0909

E-Mail:
zsdudova@zsdudovaba.edu.sk

Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na tento odkaz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ak si chcete dozvedieť viac, kliknite na tento odkaz.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návšteva Prahy


Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výlet do Hlohovca


Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Románske umenie Slovenska,

ako si ho predstavujú žiaci 7. A a 7. B


Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oznam pre rodičovVážení rodičia, v prípade, že chcete uhradiť príspevok do Spolku priateľov školy prosím uveďte do správy pre prijímateľa meno Vášho dieťaťa a triedu, ktorú v tomto šk. roku navštevuje.


číslo účtu: 9408874001/5600


Ďakujeme za Vašu podporu a spoluprácu.

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Vážení rodičia a priatelia školy,

chcete podporiť našu základnú školu? Je to jednoduché a nič Vás to nebude stáť :).

Stačí, ak kliknete na tento odkaz.

 

 

Stonehenge na našej škole
Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na obrázok.

7.B v Detskom laboratóriu

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Múdrosť ukrytá v knihách

Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na obrázok.


Imatrikulácia prvákov

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Dejepis extra číslo 10

Ak si ho chcete prečítať, kliknite na obrázok.

Petržalské súzvuky Ferka Urbánka

Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na obrázok.

Dejepis extra číslo 8

Ak si ho chcete prečítať, kliknite na obrázok.

Dejepis extra číslo 9

Ak si ho chcete prečítať, kliknite na obrázok.

Prijímanie žiakov 1.B za čitateľov

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Helloween na našej škole

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok

Dejepis extra č. 7

Ak si chcete prečítať, kliknite na obrázok.

Výtvarné práce pani učiteľky Petikovej

Ak si ich chcete pozrieť, kliknite na obrázok.


 

Napísali o nás v Petržalských novinách


Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na tento odkaz.

 

Vážení rodičia, milí žiaci,

ak sa chcete dozvedieť o projekte

Testovanie5 - 2015,

kliknite na tento odkaz.

 

Informácie výchovnej poradkyne

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na tento odkaz.

 

Krúžky na našej škole

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na tento odkaz.

 

Účelové cvičenie v prírode

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


Prezentácia modelov železnice

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

 


Ak si chcete pozrieť, čo všetko sme pripravili pre našich žiakov v školskom roku 2014/15,

kliknite na tento odkaz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Newsletter mestskej časti Bratislava-Petržalka,
ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na tento odkaz.

 

 

 

 

 

 

 

I.A

I.B

I.C

II.A

II. B


 


 

 

 


III. A
III. B
IV. A
IV. B VIII. B

Sekcia Fotogaléria 2010/11

Sekcia Užitočné web stránky

Sekcia Fotogaléria 2010/11

sekcia Aktuality

sekcia Aktuality aj Sekcia Fotogaléria 2010/2011

Sekcia Aktuality