O škole

400 žiakov I. a II. stupňa
19 tried - 1. - 9. ročníka

Kontakt

Základná škola Dudova 2
Bratislava 851 02

Telefón / Fax:
+421 2 6382 0909

E-Mail:
zsdudova@zsdudovaba.edu.sk


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vážení rodičia a priatelia školy!

Veríme, že Vám záleží na kvalite vzdelávania a výchovy Vašich detí rovnako ako nám, preto si dovoľujeme obrátiť sa na Vás s prosbou. Keďže v dnešnej dobe nie je jednoduché zabezpečiť dostatok materiálnych i finančných prostriedkov na podporu vzdelávania, radi by sme sa uchádzali o 2% z Vašich daní.

Budeme radi, ak sa rozhodnete nás podporiť, a tým prispieť k zveľaďovaniu našej školy.

Prosíme Vás, darujte 2 % z Vašich daní v prospech občianskeho združenia:


Názov: Spolok priateľov školy
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Dudova 2, 851 02 Bratislava
IČO: 30800153


Vopred Vám ďakujem za Vašu podporu.

Dokumenty k darovaniu 2% môžete nájsť na tomto odkaze, alebo Vám ich môže poskytnúť triedny učiteľ.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dejepis extra 2/2015

Časopis nielen pre tých, ktorí majú radi históriu ...

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Newsletter mestskej časti Bratislava-Petržalka,
ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na tento odkaz.


Dejepisno-vlastivedný časopis. Vynášanie Moreny
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Malí múzejníci 2.B
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok

Marec - mesiac knihy v 1.B
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Výtvarný krúžok
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Projekt - Nemecký jazyk
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Hviezdoslavov Kubín
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Filmový kabinet deťom 3. A a B
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Na výstave pani učiteľky
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Plavecký výcvik
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Krajské kolo Technickej olympiády
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Nakuknime spolu do múzea - 2.B
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Výchovný koncert  Ecotour nové fotografie
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Filmový kabinet deťom 2. A a B
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Zber PET fliaš
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Divadelné predstavenie Môj dedko Rýchly Šíp
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Výchovný koncert -  Ecotour
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Beseda s námorným kapitánom v 3. B
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Všetkovedko
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Streľba na basketbalový kôš
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Dejepisný časopis 1/2015
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Projekt 3.B Slnečná sústava
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Okresné kolo Olympiády v  nemeckom jazyku
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Divadielko
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Vianočné trhy v Petržalke
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Vianočné dielne
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


Petržalka v pohybe

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Vianočný futbalový turnaj
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Mikuláš
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Bezpečné detské ihrisko
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Čertovský deň v 4.B
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Technická olympiáda
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Súťaž Všetkovedko
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Deň otvorených dverí
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Červená stužka
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Dejepisný časopis 4/2014
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok

Výstava dejepisných projektov
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok

iBobor - úspešní riešitelia
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Dejepisný časopis 3/2014
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok

Exkurzia Praha
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

iBobor - fotografie
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok

Šarkaniáda v ŠKD
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

3.B na BIBLIOTEKE
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Halloween
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Dejepisný časopis 2/2014
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Imatrikulácia prvákov
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Beseda s Tomášom Janovicom
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Petržalská superškola
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Telesná výchova v 5. B
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Vitamíny sú tu s nami....
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Petržalské súzvuky
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Biela pastelka
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok

Model srdca
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Noc výskumníkov
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Jeseň v 3. B
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

ZOO v Zlíne  (6. a 7. ročník)
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

PRVÁCI V KNIŽNICI
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

2. A v ZOO
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Lyžiarsky kurz
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Pohľadnica pre Samka

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

3. A v ZOO
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

PRVÁCI s OLO zadarmo do ZOO

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Šampióni v udržateľnosti
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Vymaľovaná a opravená 9. B

Ponuka pre rodičov žiakov 1. stupňa,

asistované nákupy

Účelové cvičenie v prírode

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Nové informácie výchovného poradcu

pre žiakov 9. ročníka


Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite

na tento odkaz.

 

Ak si chcete prečítať články alebo pozrieť fotografie zo školského roku 2013/14 kliknite na tento odkaz

 

 

 

 

 

 

 

I.A

I.B

I.C

II.A

II. B


 


 

 

 


III. A
III. B
IV. A
IV. B VIII. B

Sekcia Fotogaléria 2010/11

Sekcia Užitočné web stránky

Sekcia Fotogaléria 2010/11

sekcia Aktuality

sekcia Aktuality aj Sekcia Fotogaléria 2010/2011

Sekcia Aktuality