Welcome to NFL summer vacation. With mandatory minicamps wrapping up, players now head out on break until July 22, when the first of the training camps begin.Eric Weddle Jersey

In the meantime, here are 10 things we learned from the latest round of off-season practices.

Miami coach Adam Gase said during a radio interview in May that he wants Ajayi to handle “between 22 and 25” carries per game this season. Perhaps that doesn't sound like a massive number,Justin Tucker Jersey but in terms of an NFL running back's workload it is huge. An average of 25 attempts stretched over a 16-game schedule would put Ajayi right at 400 rushes for the season—just five backs in NFL history (Larry Johnson, Jamal Anderson, James Wilder,C.J. Mosley Jersey Eric Dickerson and Eddie George) have hit that number. Ezekiel Elliott and Le'Veon Bell led the league last season in attempts and attempts per game, respectively, with 322 and 21.Elvis Dumervil Jersey8.

On top of his run-game workload, though, Ajayi also wants to be more involved as a receiving threat. ESPN's James Walker reports that “catching the ball out of the backfield became a major focus during Ajayi's off-season training,” a year after the Boise State product hauled in 27 passes for a paltry 151 yards (5.6 yards per reception).

The Dolphins will have to draw a line in the sand,Joe Flacco Jersey somewhere. Ajayi handled 287 touches last season, way up from the 56 he had as a rookie. And Gase said midway through the 2016 campaign that he needed to keep an eye on Ajayi's touches, because the back's physical style naturally adds to his wear and tear. (Ajayi dropped in the 2015 draft due to concerns over the long-term health of his knee, which he injured early in his college career.)

O škole

666 žiakov I. a II. stupňa
27 tried - 1. - 9. ročníka

Kontakt

Základná škola Dudova 2
Bratislava 851 02

Telefón / Fax:
+421 2 6382 0909

E-Mail:
zsdudova@zsdudova.sk

 

 

Základné informácie

o našej skole po:


nemecky

anglicky

španielsky

taliansky

francúzsky


ZŠ DUDOVA 2 bola Škola roka 2015

Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na tento odkaz.

 

Poďakovanie

Komunitnej nadácii Bratislava


----------------------------------------

Ak sa chcete dozvedieť viac

o činnosti ŠKD, kliknite na obrázok.

 

 

Číslo účtu ŠKD:

SK72 5600 0000 0094 0089 9001

----------------------------------------

 

Pracovné listy na precvičovanie


pre 1 stupeň,


ak ich chcete využiť,
kliknite na obrázok.

 

 


Oznam pre rodičov


Vážení rodičia, v prípade, že chcete uhradiť príspevok do Spolku priateľov školy prosím uveďte do správy pre prijímateľa meno Vášho dieťaťa a triedu, ktorú v tomto šk. roku navštevuje.


číslo účtu:

SK37 5600 0000 0094 0887 4001


Ďakujeme za Vašu podporu a spoluprácu.

 

---------------------------------------


Vážení rodičia a

priatelia školy,

chcete podporiť našu základnú školu? Je to jednoduché a nič Vás to nebude stáť :).

Stačí, ak kliknete na tento odkaz.

 

---------------------------------------

Newsletter mestskej časti

Bratislava-Petržalka,


ak sa chcete dozvedieť viac,

kliknite na tento odkaz.


 

Spolupracujeme aj

s tenisovou školou.

Pre viac informácii, kliknite na obrázok.

 

 

O nás

Základná škola, Dudova 2, Bratislava, je plne organizovaná škola, ktorá začala písať svoju históriu v školskom roku 1977 ako prvá sídlisková škola v Petržalke. Právnu subjektivitu sme získali už v roku 1997.


Naša škola stojí vo veľmi peknej časti Petržalky.  Škola je, skrátka, obklopená zeleňou. Neustále sa snažíme nielen priestor školy, ale aj jej okolie zlepšovať a upravovať tak, aby sa u nás každý cítil príjemne.


Našu školu navštevujú deti najmä  z ulíc: Romanova, Ambroseho, Rovniankova, Starohájska, Bradáčová, Námestie hraničiarov, Hrobákova, Furdekova, Kutlíkova, Osuského, Gessayova, Lachova, ale aj z iných častí Bratislavy, lebo naša škola má v Bratislave dobré meno.


Dôležitou súčasťou školy je školská jedáleň, ktorá sa významnou mierou nielen podieľa na zdravom vývoji našich detí, ale zároveň  pomáha zamestnaným rodičom. Deti navštevujú školskú jedáleň počas veľkej prestávky, kedy si pochutnajú na zdravej desiatej, a počas obeda ich čaká chutný a výživný obed. Školská jedáleň zabezpečuje deťom kvalitnú a zdravú stravu, vedie žiakov k správnym stravovacím návykom a prispieva k zdravému životnému štýlu žiakov. Školská jedáleň vychováva i svojím príjemným, temer domácim prostredím a spolu s pedagógmi vedie žiakov i ku správnemu spoločenskému správaniu sa. Naša ŠJ sa zapojila do ovocného aj do mliečneho programu pre zlepšenie vplyvu na zdravý vývoj detí a v šk. roku 2010/2011 získala aj Certifikát od firmy Danone – Zdravá mliečna škola.

Kvalifikovaný výchovný poradca radí žiakom v profesijnej orientácii a pomáha riešiť výchovné problémy.
Na našej škole pracuje –  a nielen s integrovanými žiakmi -  školský psychológ  a školský špeciálny pedagóg.Oblasti, v ktorých škola dosiahla dobré výsledky:
a) vyučovacie výsledky (najmä na 1. stupni),
b) záujmová činnosť a mimoškolské aktivity,
c) úspechy v olympiádach a súťažiach,
d) úspechy v športových súťažiach,
e) úspešnosť v zapojení do projektov,
f) formovanie zdravého životného štýlu,
g) získanie sponzorských darov,
h) prenájmy nebytových priestorov a telocvične,
j) úprava priestorov školy, svojpomocná rekonštrukcia, skrášľovanie prostredia.

V školskom roku 2013/2014 sa naša škola zapojila do viacerých projektov, (Olompiáda, Projekt Naše mesto, …) aj vďaka ktorým sme získali mimorozpočtové fin. prostriedky. Všetky finančné prostriedky sme následne využili na zveladenie interiéru a exteriéru školy.

Úzko spolupracujeme so Spolkom priateľov školy pri ZŠ Dudova. Z vyzbieraných príspevkov od rodičov a 2 % dane, sme aj vďaka spolupráci s rodičmi  zabezpečili kúpu nových lavíc  a stoličiek  a tak máme už v každej triede nové lavice a stoličky pre žiakov i pracovné stoly so stoličkami pre učiteľov. Ďalšie investície budú smerovať k obnove PC učební novou pc technikou, nakoľko sa už od roku 2002 u nás  realizuje celonárodný projekt Infovek - počítačová gramotnosť, práca s počítačom.


Darom sme tiež získali  počítače, notebooky, nábytok do kabinetov a tried, knihy do našej školskej knižnice, športové potreby do kabinetu TV, kancelárske potreby i niektoré ceny na odmeny pre žiakov v školských súťažiach.


Žiaci boli, a aj v ďalšom školskom roku budú, súčasťou mnohých projektov a rozličných spoločenských, kultúrnych a športových aktivít, ktoré im obohacujú výchovno-vzdelávací proces a pomáhajú im formovať profil súčasného žiaka ZŠ. Poriadame každoročné plavecké a lyžiarske kurzy. V rámci svojich možností zabezpečujeme aj školy v prírode.

Vyučovanie sa  vždy realizuje v súlade so Školským vzdelávacím  programom v 1. - 4. a v 5. - 9. ročníku. Školský vzdelávací program plníme aj vďaka úsiliu a tvorivosti všetkých našich pedagógov. Na našej škole sa vyučuje anglický jazyk od 1. ročníka a nemecký a francúzsky jazyk od 5. ročníka.


Škola získala v roku 2003 certifikát MŠVVaŠ Škola podporujúca zdravie a z UNICEF-u certifikát Škola priateľská k deťom.


Žiaci môžu navštevovať ŠKD, kde sa venujú rôznym aktivitám. V ŠKD sa pripravujú na vyučovanie, ale najmä sa venujú aktívnemu oddychu, navštevujú krúžky organizované  školou i externými partnermi. Ponuka krúžkov je veľmi bohatá, deti si môžu vybrať napríklad z krúžkov: športový, loptové hry, futbalový, čitateľský, hudobno-dramatický, výtvarný, keramický, lukostrelecký, basketbalový, krúžok taekwonda, počítačový, technický, tanečný... Svoje vedomosti si môžu žiaci obohatiť aj v našej žiackej knižnici.


Výsledky svojej činnosti deti rady prezentujú v škole, pred rodičmi, v materských školách, domovoch dôchodcov,... Na činnosť krúžkov využívame vzdelávacie poukazy žiakov.


Pravidelne zviditeľňujeme nielen úspechy, ale i bežnú činnosť našej školy v Petržalských novinách. Rodičia i verejnosť sa môže informovať o živote a aktivitách našej školy na našej webovej stránke. Aktívne sme spolupracovali s rôznymi organizáciami v oblasti športu i kultúry, čím sme nielen pripravovali zaujímavý program pre našich žiakov, ale sme  tým aj zviditeľňovali našu školu, najmä, keď sme dosiahli úspech v súťažiach.


Aj vďaka aktívnemu zviditeľňovaniu školy a neustálej snahe o  budovanie jej dobrého mena,  máme v  školskom roku 2014/15 vyšší počet žiakov ako v minulých rokoch.


Na našej škole je tiež zriadená zo zákona Rada školy Dudova 2, ktorá pracuje   v  nasledujúcom zložení:


  p. Ľuboš Paller Predseda, pedagogický zamestnanec
  p. Janka Aghová Pedagogický zamestnanec
  p. Andrea Gandžalová Zamestnanec
  p. Katarína  Morvayová
  Rodič
  p. Dana Trefilová Rodič
  p. Nora Jánošová Rodič
  p. Ľudmila Budová Rodič
  p. Andrea Garanová
  Zriaďovateľ
  p. Ľuboš Kačírek Zriaďovateľ
  p. Gabriela Fulová
  Zriaďovateľ
  p. Katarína Sklenková Zriaďovateľ