O škole

444 žiakov I. a II. stupňa
20 tried - 1. - 9. ročníka

Kontakt

Základná škola Dudova 2
Bratislava 851 02

Telefón / Fax:
+421 2 6382 0909

E-Mail:
zsdudova@zsdudovaba.edu.sk

 

 

Základné informácie

o našej skole po:


nemecky

anglicky

španielsky

taliansky

francúzsky


ZŠ DUDOVA 2 bola Škola roka 2015

Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na tento odkaz.

 

Poďakovanie

Komunitnej nadácii Bratislava


----------------------------------------

Ak sa chcete dozvedieť viac

o činnosti ŠKD, kliknite na obrázok.

 

 

Číslo účtu ŠKD:

SK72 5600 0000 0094 0089 9001

----------------------------------------

 

Pracovné listy na precvičovanie


pre 1 stupeň,


ak ich chcete využiť,
kliknite na obrázok.

 

 


Oznam pre rodičov


Vážení rodičia, v prípade, že chcete uhradiť príspevok do Spolku priateľov školy prosím uveďte do správy pre prijímateľa meno Vášho dieťaťa a triedu, ktorú v tomto šk. roku navštevuje.


číslo účtu: 9408874001/5600


Ďakujeme za Vašu podporu a spoluprácu.

 

---------------------------------------


Vážení rodičia a

priatelia školy,

chcete podporiť našu základnú školu? Je to jednoduché a nič Vás to nebude stáť :).

Stačí, ak kliknete na tento odkaz.

 

---------------------------------------

Newsletter mestskej časti

Bratislava-Petržalka,


ak sa chcete dozvedieť viac,

kliknite na tento odkaz.

---------------------------------------


Na našej škole je aj
Neštátna zubná ambulancia
pre deti, dorast aj dospelých


MUDr. Darina Marenčíková


Ordinačné hodiny

pondelok až piatok 8 00 - 14 00


telefón 02 63 83 83 47


 

Telesná výchova má svoj blog.

Ak ho chcete čítať, kliknite na tento odkaz.


 

 

Spolupracujeme aj

s tenisovou školou.

Pre viac informácii, kliknite na obrázok.

 

 

Slobodný prístup k informáciám

 

Sadzobník poplatkov

 

Verejné obstarávanie

 

Profil verejného obstarávania

 

Verejné obstarávanie

 

8.12. Zverejnenie informácie podľa §9 ods. 9 zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, PRÁCE, ktorého predpokladaná cena bez DPH za rok 2014 je nad 1000,- €, Havarijný stav - zatekanie u presklenej výkladcovej steny vstupu a podesty schodov vstupu.

 

12.12. Zverejnenie informácie podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, o TOVARE, ktorého predpokladaná cena bez DPH za rok 2014 je nad 1000,- € (do 3000,- €), Nábytok do tried

 

 

19.12. Zverejnenie informácie podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, o TOVARE, ktorého predpokladaná cena bez DPH za rok 2014 je nad 1000,- € (do 3000,- €), Kompletné interaktívne zariadenie

 

 

 

 

 

ZŠ Dudova objednávky,  faktúry a zmluvy

 

Všetky faktúry  od marca 2013 a zmluvy od septembra 2013

 

Faktúry za potraviny za mesiac január a február 2013

Ostatné faktúry za mesiac január a február 2013

 

ZŠ Dudova objednávky

 

Objednávky 2017

 

Objednávky 2016

 

Objednávky 2015

 

Objednávky 2014

 

Objednávky k faktúram do augusta 2013

 

Objednávky 2012

 

Objednávky k faktúram 2012

 

Objednávky 2013

 

ZŠ Dudova  faktúry

 

Faktúry 2012

Faktúry 2011

 

ZŠ Dudova  zmluvy

 

Zmluvy od septembra 2013

Zmluvy 2013

Zmluvy 2012

Zmluvy 2011