Welcome to NFL summer vacation. With mandatory minicamps wrapping up, players now head out on break until July 22, when the first of the training camps begin.Eric Weddle Jersey

In the meantime, here are 10 things we learned from the latest round of off-season practices.

Miami coach Adam Gase said during a radio interview in May that he wants Ajayi to handle “between 22 and 25” carries per game this season. Perhaps that doesn't sound like a massive number,Justin Tucker Jersey but in terms of an NFL running back's workload it is huge. An average of 25 attempts stretched over a 16-game schedule would put Ajayi right at 400 rushes for the season—just five backs in NFL history (Larry Johnson, Jamal Anderson, James Wilder,C.J. Mosley Jersey Eric Dickerson and Eddie George) have hit that number. Ezekiel Elliott and Le'Veon Bell led the league last season in attempts and attempts per game, respectively, with 322 and 21.Elvis Dumervil Jersey8.

On top of his run-game workload, though, Ajayi also wants to be more involved as a receiving threat. ESPN's James Walker reports that “catching the ball out of the backfield became a major focus during Ajayi's off-season training,” a year after the Boise State product hauled in 27 passes for a paltry 151 yards (5.6 yards per reception).

The Dolphins will have to draw a line in the sand,Joe Flacco Jersey somewhere. Ajayi handled 287 touches last season, way up from the 56 he had as a rookie. And Gase said midway through the 2016 campaign that he needed to keep an eye on Ajayi's touches, because the back's physical style naturally adds to his wear and tear. (Ajayi dropped in the 2015 draft due to concerns over the long-term health of his knee, which he injured early in his college career.)

O škole

473 žiakov I. a II. stupňa
22 tried - 1. - 9. ročníka

Kontakt

Základná škola Dudova 2
Bratislava 851 02

Telefón / Fax:
+421 2 6382 0909

E-Mail:
zsdudova@zsdudovaba.edu.sk

 

 

Základné informácie

o našej skole po:


nemecky

anglicky

španielsky

taliansky

francúzsky


ZŠ DUDOVA 2 bola Škola roka 2015

Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na tento odkaz.

 

Poďakovanie

Komunitnej nadácii Bratislava


----------------------------------------

Ak sa chcete dozvedieť viac

o činnosti ŠKD, kliknite na obrázok.

 

 

Číslo účtu ŠKD:

SK72 5600 0000 0094 0089 9001

----------------------------------------

 

Pracovné listy na precvičovanie


pre 1 stupeň,


ak ich chcete využiť,
kliknite na obrázok.

 

 


Oznam pre rodičov


Vážení rodičia, v prípade, že chcete uhradiť príspevok do Spolku priateľov školy prosím uveďte do správy pre prijímateľa meno Vášho dieťaťa a triedu, ktorú v tomto šk. roku navštevuje.


číslo účtu: 9408874001/5600


Ďakujeme za Vašu podporu a spoluprácu.

 

---------------------------------------


Vážení rodičia a

priatelia školy,

chcete podporiť našu základnú školu? Je to jednoduché a nič Vás to nebude stáť :).

Stačí, ak kliknete na tento odkaz.

 

---------------------------------------

Newsletter mestskej časti

Bratislava-Petržalka,


ak sa chcete dozvedieť viac,

kliknite na tento odkaz.

---------------------------------------


Na našej škole je aj
Neštátna zubná ambulancia
pre deti, dorast aj dospelých


MUDr. Darina Marenčíková


Ordinačné hodiny

pondelok až piatok 8 00 - 14 00


telefón 02 63 83 83 47


 

Spolupracujeme aj

s tenisovou školou.

Pre viac informácii, kliknite na obrázok.

 

 

Stravovacie a prevádzkové pokyny

Na základe Usmernenia k VZN č.3/2015 zo dňa 24.02.2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2012 zo 17.apríla 2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava Petržalka v znení VZN č.4/2013 zo dňa 23. apríla 2013 sa mení výška režijných nákladov na 0,20 €/ deň.

Školská jedáleň pripravuje desiatu a obed pre žiakov I. a II. stupňa základnej školy, pre zamestnancov školy a cudzích stravníkov.
Aktuálny týždenný jedálny lístok je vyvesený pri vchode do školy, vo vestibule školy,  v jedálni a na webovej stránke základnej školy, www.zsdudova.sk.

 

Jedálny lístok je zostavovaný podľa zásad pre školské stravovanie.

Skladba jedálneho lístka je nasledovná:


1x v týždni múčne jedlo
1x polomäso
1x bezmäsité
2x plná dávka mäsa

Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravovania

Žiak sa prihlasuje na stravu na základe uhradenej zloženky a vybraných stravných lístkov v ŠJ na mesiac dopredu. Počet stravných lístkov súhlasí s počtom pracovných dní v mesiaci. Úhradu stravného je možné vykonať:
- úhradou na číslo účtu 9400897006/5600 do Prima banky zadaním príkazu -variabilný symbol je mesiac a rok, konštantný symbol 0308
- trvalým príkazom s platnosťou do 25. v mesiaci


Každý stravník musí mať k prvému dňu v mesiaci stravné lístky vybrané.
Žiak, ktorý nemá zaplatenú stravu v 1. deň v mesiaci, stravu nedostane.
Bez platného stravného lístku mu obed nebude vydaný.
Lístky si musí vyzdvihnúť najneskôr do 8,00 hod. na základe uhradeného stravného.
Stravník môže stravu (obed, desiata) odhlásiť najneskôr do 8,00 hod. ráno, osobne v deň, v ktorom odhlasuje stravu - odovzdaním podpísaných stravných lístkov ( meno, priezvisko, trieda) vhodením do schránky pred vstupom do jedálne.
Stravník sa môže zo stravy odhlásiť aj telefonicky na čísle 02/63825198 a dodatočne priniesť stravné lístky.
Bez odovzdania stravného lístka nebude obed odhlásený.
Zloženky sú doručené žiakom priamo do tried po 20. dni v mesiaci. Odhlásené obedy sú odpočítavané až do dňa vystavenia zloženky na ďalší mesiac.
Prihlasovanie a odhlasovanie žiaka na stravu je podľa metodických pokynov pre oblasť školského stravovania.

Upozornenie:
Spätne sa obedy nedajú odhlásiť.

V ŠJ je možné stravovanie aj cudzích stravníkov.
Stránkové hodiny Školskej jedálne sú denne od 7,00-8,00 hod.


Na základe Rozhodnutia č.2/2015 je cena stravných lístkov od 1.9. 2015:

Ak si chcete Rozhodnutie č.2/2015 prečítať, kliknite na tento odkaz.

 


Vypracovala: vedúca školskej jedálne, Zdenka Pokorná
Schválila: riaditeľka základnej školy, Mgr. Hana Závo
dná