O škole

444 žiakov I. a II. stupňa
20 tried - 1. - 9. ročníka

Kontakt

Základná škola Dudova 2
Bratislava 851 02

Telefón / Fax:
+421 2 6382 0909

E-Mail:
zsdudova@zsdudovaba.edu.sk

 

 

Základné informácie

o našej skole po:


nemecky

anglicky

španielsky

taliansky

francúzsky


ZŠ DUDOVA 2 bola Škola roka 2015

Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na tento odkaz.

 

Poďakovanie

Komunitnej nadácii Bratislava


----------------------------------------

Ak sa chcete dozvedieť viac

o činnosti ŠKD, kliknite na obrázok.

 

 

Číslo účtu ŠKD:

SK72 5600 0000 0094 0089 9001

----------------------------------------

 

Pracovné listy na precvičovanie


pre 1 stupeň,


ak ich chcete využiť,
kliknite na obrázok.

 

 


Oznam pre rodičov


Vážení rodičia, v prípade, že chcete uhradiť príspevok do Spolku priateľov školy prosím uveďte do správy pre prijímateľa meno Vášho dieťaťa a triedu, ktorú v tomto šk. roku navštevuje.


číslo účtu: 9408874001/5600


Ďakujeme za Vašu podporu a spoluprácu.

 

---------------------------------------


Vážení rodičia a

priatelia školy,

chcete podporiť našu základnú školu? Je to jednoduché a nič Vás to nebude stáť :).

Stačí, ak kliknete na tento odkaz.

 

---------------------------------------

Newsletter mestskej časti

Bratislava-Petržalka,


ak sa chcete dozvedieť viac,

kliknite na tento odkaz.

---------------------------------------


Na našej škole je aj
Neštátna zubná ambulancia
pre deti, dorast aj dospelých


MUDr. Darina Marenčíková


Ordinačné hodiny

pondelok až piatok 8 00 - 14 00


telefón 02 63 83 83 47


 

Telesná výchova má svoj blog.

Ak ho chcete čítať, kliknite na tento odkaz.


 

 

Spolupracujeme aj

s tenisovou školou.

Pre viac informácii, kliknite na obrázok.

 

 

Ponuky pre našich žiakov a rodičov

Ponuky aktivít sa priebežne menia.


 

Detská Univerzita Komenského Online 2017, ak si chcete pozrieť viac, kliknite na tento odkaz.


-------------------------------------------------------------------------------------------------

Jedinečný letný tábor s podporou MČ Petržalka: Všetky potrebné informácie o tábore si žiaci nájdu na facebooku pod názvom Repelend, alebo rodičia na stránke www.ckandromeda.sk . Prípadne kliknite na tento odkaz.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Cvičenie, ktoré dosiahlo najväčšiu premenu v histórii fitnesu, DDPYOGA je na našej škole, ak sa chcete dozvedieť viac

kliknite na tento odkaz.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------


V mene občianskeho združenia Úsmev ako dar, by sme Vám radi dali do pozornosti otvorenie našej Nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu so sídlom na Ševčenkovej 21, 851 01 Petržalka. Nízkoprahová sociálna služba je určená predovšetkým pre rodiny s deťmi, ktoré sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii a ich deti sa často krát potulujú po vonku. Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na tento odkaz.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

STROJ NA JEDNOTKY - informácia

Keďže sa Stroj na jednotky rozbieha už 30.9.2016, je potrebné, aby si žiaci čím skôr aktivovali svoje kartičky.
Žiaci si kartičky aktivujú prostredníctvom e-mailu, na stránke www.strojnajednotky.sk.
link na aktiváciu karty: http://www.strojnajednotky.sk/activate.php

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Krúžok angličtiny I´m O, ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na tento odkaz.


Ak si chcete pozrieť kurzy anglického jazyka, kliknite na nasledujúce odkazy.

Wattsenglish angličtina v ZŠ

Brick by Brick v ZŠ

 


BENITIM - ponuka kurzov pre deti našej školy, ak sa chcete  dozvedieť viac, kliknite na tento odkaz.