O škole

444 žiakov I. a II. stupňa
20 tried - 1. - 9. ročníka

Kontakt

Základná škola Dudova 2
Bratislava 851 02

Telefón / Fax:
+421 2 6382 0909

E-Mail:
zsdudova@zsdudovaba.edu.sk

 

 

Základné informácie

o našej skole po:


nemecky

anglicky

španielsky

taliansky

francúzsky


ZŠ DUDOVA 2 bola Škola roka 2015

Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na tento odkaz.

 

Poďakovanie

Komunitnej nadácii Bratislava


----------------------------------------

Ak sa chcete dozvedieť viac

o činnosti ŠKD, kliknite na obrázok.

 

 

Číslo účtu ŠKD:

SK72 5600 0000 0094 0089 9001

----------------------------------------

 

Pracovné listy na precvičovanie


pre 1 stupeň,


ak ich chcete využiť,
kliknite na obrázok.

 

 


Oznam pre rodičov


Vážení rodičia, v prípade, že chcete uhradiť príspevok do Spolku priateľov školy prosím uveďte do správy pre prijímateľa meno Vášho dieťaťa a triedu, ktorú v tomto šk. roku navštevuje.


číslo účtu: 9408874001/5600


Ďakujeme za Vašu podporu a spoluprácu.

 

---------------------------------------


Vážení rodičia a

priatelia školy,

chcete podporiť našu základnú školu? Je to jednoduché a nič Vás to nebude stáť :).

Stačí, ak kliknete na tento odkaz.

 

---------------------------------------

Newsletter mestskej časti

Bratislava-Petržalka,


ak sa chcete dozvedieť viac,

kliknite na tento odkaz.

---------------------------------------


Na našej škole je aj
Neštátna zubná ambulancia
pre deti, dorast aj dospelých


MUDr. Darina Marenčíková


Ordinačné hodiny

pondelok až piatok 8 00 - 14 00


telefón 02 63 83 83 47


 

Telesná výchova má svoj blog.

Ak ho chcete čítať, kliknite na tento odkaz.


 

 

Spolupracujeme aj

s tenisovou školou.

Pre viac informácii, kliknite na obrázok.

 

 

Archív 2014 15 ok

 

Spomíname na Akadémiu
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Dejepis extra 6/2015

Ak si ho chcete prečítať, kliknite na obrázok.

ŠVP Prašník
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Album triedy - projekt z nemeckého jazyka
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Naša maketa kaštieľa v Diviakoch sa dostala

aj na webovú stránku

Slovenskej národnej knižnice.


Ak si chcete prečítať viac, kliknite na tento odkaz.Športové úspechy našej školy

Ak si chcete prečítať viac, kliknite na tento odkaz.

Dejepis Extra 5/2015
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Junior osobnosť Petržalky 2015

Natália Baranová

Ak si chcete prečítať viac, kliknite na tento odkaz

Dejepis Extra 3/2015
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Dejepis Extra 4/2015
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Dudoviny 1 2014/15
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Dudoviny 2 2014/15
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Prváci na výlete - Biofarma
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Účelové cvičenie v prírode II.
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Tenisový turnaj
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Lesná pedagogika II. A
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Sústredenie Petržalská Superškola
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Program k MDD
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

MODRÝ GOMBÍK
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Deň Zeme
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Bratislavské kolo Sudoku
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Lesná pedagogika
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Deň otvorených dverí - dostihová dráha
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Stretnutie s Goethem
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Dejepis extra2/2015
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Petržalská Superškola u nás
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

1.B na DOPRAVNOM IHRISKU
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Prváci na výlete VLÁČIKOM BLAVÁČIKOM
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Slávik Slovenska
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Dopravné ihrisko
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Na návšteve u seniorov
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Zober loptu, nie drogy
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Dejepisno-vlastivedný časopis. Vynášanie Moreny
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Deň otvorených dverí na dostihovej dráhe…
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Malí múzejníci 2.B
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok

Marec - mesiac knihy v 1.B
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Výtvarný krúžok
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Projekt - Nemecký jazyk
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Hviezdoslavov Kubín
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Filmový kabinet deťom 3. A a B
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Na výstave pani učiteľky
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Plavecký výcvik
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Krajské kolo Technickej olympiády
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Nakuknime spolu do múzea - 2.B
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Výchovný koncert  Ecotour nové fotografie
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Filmový kabinet deťom 2. A a B
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Zber PET fliaš
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Divadelné predstavenie Môj dedko Rýchly Šíp
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Výchovný koncert -  Ecotour
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Beseda s námorným kapitánom v 3. B
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Všetkovedko
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Streľba na basketbalový kôš
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Dejepisný časopis 1/2015
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Projekt 3.B Slnečná sústava
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Okresné kolo Olympiády v  nemeckom jazyku
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Divadielko
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Vianočné trhy v Petržalke
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Vianočné dielne
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


Petržalka v pohybe

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Vianočný futbalový turnaj
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Mikuláš
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Bezpečné detské ihrisko
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Čertovský deň v 4.B
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Technická olympiáda
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Súťaž Všetkovedko
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Deň otvorených dverí
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Červená stužka
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Dejepisný časopis 4/2014
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok

Výstava dejepisných projektov
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok

iBobor - úspešní riešitelia
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Dejepisný časopis 3/2014
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok

Exkurzia Praha
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

iBobor - fotografie
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok

Šarkaniáda v ŠKD
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

3.B na BIBLIOTEKE
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Halloween
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Dejepisný časopis 2/2014
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Imatrikulácia prvákov
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Beseda s Tomášom Janovicom
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Petržalská superškola
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Telesná výchova v 5. B
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Vitamíny sú tu s nami....
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Petržalské súzvuky
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Biela pastelka
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok

Model srdca
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Noc výskumníkov
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Jeseň v 3. B
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

ZOO v Zlíne  (6. a 7. ročník)
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

PRVÁCI V KNIŽNICI
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

2. A v ZOO
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Lyžiarsky kurz
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Pohľadnica pre Samka

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

3. A v ZOO
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

PRVÁCI s OLO zadarmo do ZOO

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Šampióni v udržateľnosti
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Vymaľovaná a opravená 9. B

Ponuka pre rodičov žiakov 1. stupňa,

asistované nákupy

Účelové cvičenie v prírode

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Nové informácie výchovného poradcu

pre žiakov 9. ročníka


Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite

na tento odkaz.