O škole

444 žiakov I. a II. stupňa
20 tried - 1. - 9. ročníka

Kontakt

Základná škola Dudova 2
Bratislava 851 02

Telefón / Fax:
+421 2 6382 0909

E-Mail:
zsdudova@zsdudovaba.edu.sk

 

 

Základné informácie

o našej skole po:


nemecky

anglicky

španielsky

taliansky

francúzsky


ZŠ DUDOVA 2 bola Škola roka 2015

Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na tento odkaz.

 

Poďakovanie

Komunitnej nadácii Bratislava


----------------------------------------

Ak sa chcete dozvedieť viac

o činnosti ŠKD, kliknite na obrázok.

 

 

Číslo účtu ŠKD:

SK72 5600 0000 0094 0089 9001

----------------------------------------

 

Pracovné listy na precvičovanie


pre 1 stupeň,


ak ich chcete využiť,
kliknite na obrázok.

 

 


Oznam pre rodičov


Vážení rodičia, v prípade, že chcete uhradiť príspevok do Spolku priateľov školy prosím uveďte do správy pre prijímateľa meno Vášho dieťaťa a triedu, ktorú v tomto šk. roku navštevuje.


číslo účtu: 9408874001/5600


Ďakujeme za Vašu podporu a spoluprácu.

 

---------------------------------------


Vážení rodičia a

priatelia školy,

chcete podporiť našu základnú školu? Je to jednoduché a nič Vás to nebude stáť :).

Stačí, ak kliknete na tento odkaz.

 

---------------------------------------

Newsletter mestskej časti

Bratislava-Petržalka,


ak sa chcete dozvedieť viac,

kliknite na tento odkaz.

---------------------------------------


Na našej škole je aj
Neštátna zubná ambulancia
pre deti, dorast aj dospelých


MUDr. Darina Marenčíková


Ordinačné hodiny

pondelok až piatok 8 00 - 14 00


telefón 02 63 83 83 47


 

Telesná výchova má svoj blog.

Ak ho chcete čítať, kliknite na tento odkaz.


 

 

Spolupracujeme aj

s tenisovou školou.

Pre viac informácii, kliknite na obrázok.

 

 

Archív 2015 16

Orientačné dni 5. B

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok

Denník Nový čas na návšteve u nás,

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok

Účelové cvičenie v Sade Janka Kráľa 5. B

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok

Naši úspešní maxikáči

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok

Slávnostná akadémia

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok


MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA v hokejbale

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok

MDD v 3. A

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok

 

Okresné kolo Slávika 2016

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok

Naši tenisti na ZŠ Nobelova

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok

Škola v prírode - Biela medvedica

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok

Ak si chcete prečítať  Dejepis extra č. 7,

kliknite na obrázok

Bratislava, moje mesto

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok


Ak si chcete prečítať  Dejepis extra č. 5,
kliknite na obrázok

Ak si chcete prečítať  Dejepis extra č. 6,
kliknite na obrázok

Od griflíka po plniace pero - 1.B

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok

Geografia projekty

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok

Deň detí  - 8. A

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok


Petržalská Superškola u nás

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok

Stretnutie s Goethem
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok

Ak si chcete prečítať  Dejepis extra č. 4,

kliknite na obrázok

Ak si chcete prečítať Dudoviny č. 1,
kliknite na obrázok

Ak si chcete prečítať Dudoviny č. 2,
kliknite na obrázok.

Krúžok RAF

„riadne akční fagani“

Ak sa chcete dozvedieť viac,

kliknite na tento odkaz.

 

Súťaž robotov v českom meste Písek

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok

 

Výsledky školského kola Tangramy

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok

Dopravné ihrisko 1.B

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok

Deň otvorených dverí 2016

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok

Slávik Slovenska 2016

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok

Deň Zeme

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok

Železničné modely na našej škole

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok

Návšteva Budapešti

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok

Deň Zeme  v 1.B

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok

Ak si chcete prečítať  Dejepis extra č. 2,

kliknite na obrázok.

Ak si chcete prečítať  Dejepis extra č. 3,

kliknite na obrázok.


Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok

Detské laboratórium 7. A

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok

Animácia k Veľkonočným sviatkom

ak si ju chcete pozrieť, kliknite na obrázok.

1.B  - Malí múzejníci

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok

Na návšteve u pavúkov a škorpiónov

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok

5. B v Detskom múzeu

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok

Dudováčik

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Vynášanie Morény a Ďasa

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok

Hviezdoslavov Kubín - prvý stupeň

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Hviezdoslavov Kubín - druhý stupeň

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Kde je Afrika? - Beseda v knižnici 1.B

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Máme šikovných žiakov, športovcov


Ak si chcete dozvedieť viac, kliknite na tento odkaz

 

Rozhodnutie o obsadení

postu

riaditeľky našej školy


Ak si chcete dozvedieť viac, kliknite na tento odkaz

 

Aká má byť učiteľka? Aký má byť učiteľ?


Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Ostrov pokladov

ako si ho predstavujú žiaci 5. A a 5. B

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Projekt z nemeckého jazyka

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na nemecký text.

Tvorivé dielne

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Mini basketbal

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Získali sme prvé a tretie miesto z

Olympiády v nemeckom jazyku

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na tento odkaz.

10. ročník tradičného vianočného turnaja

vo futbale

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na tento odkaz.

Danka Barteková a Veronika Vadovičová

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Vianočná besiedka ŠKD
Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok

Úspech našich žiakov

v obvodnom kole

Technickej olympiády

Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na tento odkaz.

Vystúpenie našich žiakov na Vianočných trhoch

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Jednoduché stroje v IV. A

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Drevenice,

ako si ich predstavujú žiaci 8. A a 8. B

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

 

Návšteva Prahy

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Olympiáda z anglického jazyka

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Románske umenie Slovenska,

ako si ho predstavujú žiaci 7. A a 7. B

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

 

Výlet do Hlohovca

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Stonehenge na našej škole
Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na obrázok.

7.B v Detskom laboratóriu

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Múdrosť ukrytá v knihách

Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na obrázok.

Imatrikulácia prvákov

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Dejepis extra číslo 10

Ak si ho chcete prečítať, kliknite na obrázok.

Petržalské súzvuky Ferka Urbánka

Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na obrázok.

Dejepis extra číslo 8

Ak si ho chcete prečítať, kliknite na obrázok.

Dejepis extra číslo 9

Ak si ho chcete prečítať, kliknite na obrázok.

Prijímanie žiakov 1.B za čitateľov

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Helloween na našej škole

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok

Dejepis extra č. 7

Ak si chcete prečítať, kliknite na obrázok.

Výtvarné práce pani učiteľky Petikovej

Ak si ich chcete pozrieť, kliknite na obrázok.

 

Účelové cvičenie v prírode

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


Prezentácia modelov železnice

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.