O škole

444 žiakov I. a II. stupňa
20 tried - 1. - 9. ročníka

Kontakt

Základná škola Dudova 2
Bratislava 851 02

Telefón / Fax:
+421 2 6382 0909

E-Mail:
zsdudova@zsdudovaba.edu.sk

 

 

Základné informácie

o našej skole po:


nemecky

anglicky

španielsky

taliansky

francúzsky


ZŠ DUDOVA 2 bola Škola roka 2015

Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na tento odkaz.

 

Poďakovanie

Komunitnej nadácii Bratislava


----------------------------------------

Ak sa chcete dozvedieť viac

o činnosti ŠKD, kliknite na obrázok.

 

 

Číslo účtu ŠKD:

SK72 5600 0000 0094 0089 9001

----------------------------------------

 

Pracovné listy na precvičovanie


pre 1 stupeň,


ak ich chcete využiť,
kliknite na obrázok.

 

 


Oznam pre rodičov


Vážení rodičia, v prípade, že chcete uhradiť príspevok do Spolku priateľov školy prosím uveďte do správy pre prijímateľa meno Vášho dieťaťa a triedu, ktorú v tomto šk. roku navštevuje.


číslo účtu: 9408874001/5600


Ďakujeme za Vašu podporu a spoluprácu.

 

---------------------------------------


Vážení rodičia a

priatelia školy,

chcete podporiť našu základnú školu? Je to jednoduché a nič Vás to nebude stáť :).

Stačí, ak kliknete na tento odkaz.

 

---------------------------------------

Newsletter mestskej časti

Bratislava-Petržalka,


ak sa chcete dozvedieť viac,

kliknite na tento odkaz.

---------------------------------------


Na našej škole je aj
Neštátna zubná ambulancia
pre deti, dorast aj dospelých


MUDr. Darina Marenčíková


Ordinačné hodiny

pondelok až piatok 8 00 - 14 00


telefón 02 63 83 83 47


 

Telesná výchova má svoj blog.

Ak ho chcete čítať, kliknite na tento odkaz.


 

 

Spolupracujeme aj

s tenisovou školou.

Pre viac informácii, kliknite na obrázok.

 

 

Florbal,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


Výchovný koncert,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Výlet do Abelandu – 2.B a 3. B,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Návšteva ZOO v Zlíne,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

 

Náš úspech v medzinárodnej súťaži,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

 

Devín patrí deťom,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

 

Čítanie s UNICEFom ,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok

 

Na farme v Stupave,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Dopravné ihrisko 2. B,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

 

Život našimi očami - Novinári 3. tisícročia,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


Ako sme chovali motýle,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


 

Noc v škole,

ak si ju chcete pozrieť, kliknite na obrázok.

 

Akadémia 2013 Video 2,

ak si ho chcete pozrieť, kliknite na obrázok.Akadémia 2013 Video 3,

ak si ho chcete pozrieť, kliknite na obrázok.


Anglický týždeň,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

 

Šport  počas Medzinárodného dňa detí,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

 

Akadémia 2013 Video 1,

ak si ho chcete pozrieť, kliknite na obrázok.

 

 

Medzinárodný deň detí,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


 

Ak chcete darovať knižku, žiackej knižnici,

kliknite na obrázok.

 

Obvodné kolo malej olympiády anglického jazyka,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


Stretnutie s Goethem,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Akadémia 2013,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


 

Vesmír,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Športové úspechy,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Dudováčik 2 2013,

ak si ho chcete prečítať, kliknite na obrázok.

 

Zdokonaľovací plavecký výcvik - V.B - IV.A,
ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


Míľa pre mamu,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

 

Online súťaž AMUA AWARDS 2013
v 26 kategóriách umenia a literatúry,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

 

Ukážky z práce polície,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok

 

Slávik obvodné kolo 2013,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

 

Slávik 2013,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

 

Dravce,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Supertrieda - nadstavba,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


 

Deň Zeme,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


Apríl – mesiac lesov,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

 

Angličtina v pesničkách,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

 

Naši šikovní lukostrelci, ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

 

Tvorivé dielne v ŠKD,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Malej olympiáde anglického jazyka, kliknite na obrázok.

 

Tieň víťazného oblúka,ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


 

Ak si chcete pozrieť Projekty z nemeckého jazyka, kliknite na obrázok.


 

Ak si chcete pozrieť Potulky našich žiakov v BIBIANE,
kliknite na obrázok.

 

 

ŠPORTU ZDAR A PETRŽALKE V POHYBE ZVLÁŠŤ!

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

 

Ak sa chcete vzdelávať v hre na gitare, či učiť

spievať, kliknite na obrázok.

 

 

Johanka v Zapadáčiku,
ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

 

Deň otvorených dverí v SHMÚ

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


 

Koncert  2013,
ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


 

Hviezdoslavov Kubín I. stupeň,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


 

Jar v knižnici,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

 

DETSKÝ OSKAR,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok

Tvorivá hodina dejepisu,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Petržalská superškola u nás,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Ak si chcete pozrieť animáciu našich žiakov, môžete si ju stiahnuť, ak kliknete na obrázok.

 

Naši úspešní žiaci.

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Bibiana – tvorba animácií

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


Hviezdoslavov Kubín II. stupeň

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

 

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Obvodné kolo chemickej súťaže.

Ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


 

Technika modernou technikou,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


 

Polícia pomáha,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


 

 

Ak si chcete prečítať časopis Dudováčik,

kliknite na obrázok.

 

Ak si chcete pozrieť nové projekty na prvom stupni, kliknite na obrázok.


 

Prosba o pomoc.

Ak chcete prispieť, kliknite na obrázok.


 

Chcete sa inšpirovať našimi projektami?

Kliknite na obrázok.


 

Ak sa chcete dozvedieť  ako bolo na lyžiarskom výcviku,

kliknite na obrázok.

 

 

 

 

Koniec fašiangov v 2. B,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

 

 

 

Karneval v ŠKD,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.Súťaž „Všetkovedko“,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.Chemická súťaž,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


 


1. C Knižnica- Starostlivosť o zvieratá v zime,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


A je tu polrok,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


 

Projekt - Biológia,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


Radosť na snehu,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Čarovné Vianoce v 1.B,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

 

Tanečná skupina S3T KIDZ,

ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na obrázok.


Divadelné predstavenie Popoluška,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


 

Turnaj vo vybíjanej,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Projekty na prvom stupni - 3. A,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Basketbal,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


5. B a 7. A,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


 

Tvorivé vianočné dielne,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Mikuláš pre prvákov,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.

Vianoce sú predo dvermi,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


2.A v Dennom centre na Haanovej,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


 

Vianočný futbalový turnaj,

ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na obrázok.


Mikulášsky beh - druhý stupeň,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


 

Petržalka v pohybe,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


Vianočné dekorácie

našich žiakov si môžete pozrieť, keď kliknete na obrázok.Vianoce na Hviezdoslavovom námestí,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


 

Zima v ŠKD,

ak chcete vidieť viac,
kliknite na obrázok.


 

 

 

Ďalší úspech žiakov našej školy, ak chcete vedieť viac,kliknite na obrázok.


 

Mikulášsky beh - prvý stupeň,
ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


 

Vianočná Petržalka,

ak si chcete pozrieť viac, kliknite na obrázok.


 

 

Naša knižnica