O škole

444 žiakov I. a II. stupňa
20 tried - 1. - 9. ročníka

Kontakt

Základná škola Dudova 2
Bratislava 851 02

Telefón / Fax:
+421 2 6382 0909

E-Mail:
zsdudova@zsdudovaba.edu.sk

 

 

Základné informácie

o našej skole po:


nemecky

anglicky

španielsky

taliansky

francúzsky


ZŠ DUDOVA 2 bola Škola roka 2015

Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na tento odkaz.

 

Poďakovanie

Komunitnej nadácii Bratislava


----------------------------------------

Ak sa chcete dozvedieť viac

o činnosti ŠKD, kliknite na obrázok.

 

 

Číslo účtu ŠKD:

SK72 5600 0000 0094 0089 9001

----------------------------------------

 

Pracovné listy na precvičovanie


pre 1 stupeň,


ak ich chcete využiť,
kliknite na obrázok.

 

 


Oznam pre rodičov


Vážení rodičia, v prípade, že chcete uhradiť príspevok do Spolku priateľov školy prosím uveďte do správy pre prijímateľa meno Vášho dieťaťa a triedu, ktorú v tomto šk. roku navštevuje.


číslo účtu: 9408874001/5600


Ďakujeme za Vašu podporu a spoluprácu.

 

---------------------------------------


Vážení rodičia a

priatelia školy,

chcete podporiť našu základnú školu? Je to jednoduché a nič Vás to nebude stáť :).

Stačí, ak kliknete na tento odkaz.

 

---------------------------------------

Newsletter mestskej časti

Bratislava-Petržalka,


ak sa chcete dozvedieť viac,

kliknite na tento odkaz.

---------------------------------------


Na našej škole je aj
Neštátna zubná ambulancia
pre deti, dorast aj dospelých


MUDr. Darina Marenčíková


Ordinačné hodiny

pondelok až piatok 8 00 - 14 00


telefón 02 63 83 83 47


 

Telesná výchova má svoj blog.

Ak ho chcete čítať, kliknite na tento odkaz.


 

 

Spolupracujeme aj

s tenisovou školou.

Pre viac informácii, kliknite na obrázok.

 

 

Junior osobnosti Petržalky

Tento rok získala naša škola až dve umiestnenia v Junior osobnosti Petržalky. Ocenenými sa stali Simona Kratochvílová a Timotej Fojtík.  Ponúkame, krátke profily oboch našich úspešných žiakov.


Simona Kratochvílová má pevnú vôľu, vďaka ktorej dokáže  podávať najlepšie výkony. Je doslovne rodenou športovkyňou. Medzi jej hlavné vlastnosti patrí cieľavedomosť, odhodlanosť, vytrvalosť a bojovnosť. Simona sa už od 5. ročníka základnej školy zúčastňuje rôznych športových súťaží, v ktorých dosahuje vynikajúce športové výsledky. Niekoľkokrát sa umiestnila na 1. - 3. mieste v okresných kolách loptových hier: basketbale, florbale, hádzanej, vybíjanej a futbale žiačok.  Najvýraznejšie úspechy dosiahla v hokejbale, keď bola v celoslovenskom kole vyhlásená za najlepšiu strelkyňu.


Timotej Fojtík - už od piateho ročníka všetko ukazovalo na to, že to nebude bežný - tradičný žiak, pretože jeho záujmy sú veľmi široké: pestuje kaktusy, ovláda množstvo kartových trikov, výborne hrá na gitaru,  dokonca sa naučil aj štrikovať. Reprezentoval našu školu v Technickej olympiáde, vyhral okresné i  krajské kolo a postúpil na celoslovenské kolo technickej olympiády, kde získal 6. miesto.  Jeho hlavnou záľubou sú  však počítače a robotika. Vytvoril pohyblivého robota, ktorý sa dokáže v určitom prostredí sám orientovať. S týmto robotom  sa mu v roku 2017 podarilo vyhrať medzinárodnú súťaž autonómnych robotov: Trenčiansky robotický deň v kategórii Dolt! < 16
.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac a pozrieť si aj fotografie, kliknite na tento odkaz.