O škole

444 žiakov I. a II. stupňa
20 tried - 1. - 9. ročníka

Kontakt

Základná škola Dudova 2
Bratislava 851 02

Telefón / Fax:
+421 2 6382 0909

E-Mail:
zsdudova@zsdudovaba.edu.sk

 

 

Základné informácie

o našej skole po:


nemecky

anglicky

španielsky

taliansky

francúzsky


ZŠ DUDOVA 2 bola Škola roka 2015

Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na tento odkaz.

 

Poďakovanie

Komunitnej nadácii Bratislava


----------------------------------------

Ak sa chcete dozvedieť viac

o činnosti ŠKD, kliknite na obrázok.

 

 

Číslo účtu ŠKD:

SK72 5600 0000 0094 0089 9001

----------------------------------------

 

Pracovné listy na precvičovanie


pre 1 stupeň,


ak ich chcete využiť,
kliknite na obrázok.

 

 


Oznam pre rodičov


Vážení rodičia, v prípade, že chcete uhradiť príspevok do Spolku priateľov školy prosím uveďte do správy pre prijímateľa meno Vášho dieťaťa a triedu, ktorú v tomto šk. roku navštevuje.


číslo účtu: 9408874001/5600


Ďakujeme za Vašu podporu a spoluprácu.

 

---------------------------------------


Vážení rodičia a

priatelia školy,

chcete podporiť našu základnú školu? Je to jednoduché a nič Vás to nebude stáť :).

Stačí, ak kliknete na tento odkaz.

 

---------------------------------------

Newsletter mestskej časti

Bratislava-Petržalka,


ak sa chcete dozvedieť viac,

kliknite na tento odkaz.

---------------------------------------


Na našej škole je aj
Neštátna zubná ambulancia
pre deti, dorast aj dospelých


MUDr. Darina Marenčíková


Ordinačné hodiny

pondelok až piatok 8 00 - 14 00


telefón 02 63 83 83 47


 

Telesná výchova má svoj blog.

Ak ho chcete čítať, kliknite na tento odkaz.


 

 

Spolupracujeme aj

s tenisovou školou.

Pre viac informácii, kliknite na obrázok.

 

 

Stretnutie s Goethem

30.mája 2017 sa už tradične konalo na našej škole okresné kolo recitačnej súťaže v nemeckom jazyku - Stretnutie s Goethem, Súťaže sa zúčastnili zástupcovia piatich petržalských škôl: ZŠ Holíčska 50, ZŠ Černyševského 8, ZŠ Nobelovo nám. 6, ZŠ Tupolevova 20 a ZŠ Dudova 2. Žiaci bojovali v troch kategóriách: v dramatizácii, poézii a próze. Naší zástupcovia získali tri druhé miesta. Gratulujeme im za výkon a za vzornú reprezentáciu školy


Výsledková listina:

Dramatizácia  
2. miesto - ZŠ Dudova 2

Poézia
1.    miesto – Nicol Matzenauerová, ZŠ Černyševského 8   (16,67 b.)
2.    miesto – Miroslav Mlynka, ZŠ Dudova 2                      (16,33 b.)
3.    miesto – Michal Varšányi, ZŠ Tupolevova 20               (15,67 b.)
4.    miesto – Petra Gadušová, ZŠ Nobelovo nám.6            (14,00 b.)


Próza
1.    miesto – Kristína Molnárová, ZŠ Holíčska 50     (17,33 b.)
2.    miesto – Margaréta Lejová, ZŠ Dudova 2         ( 13,67 b.)
3.    miesto – Roman Horňáček, ZŠ Černyševského  ( 11,67 b.)

 

Ak si chcete pozrieť fotografie, kliknite na tento odkaz.