O škole

444 žiakov I. a II. stupňa
20 tried - 1. - 9. ročníka

Kontakt

Základná škola Dudova 2
Bratislava 851 02

Telefón / Fax:
+421 2 6382 0909

E-Mail:
zsdudova@zsdudovaba.edu.sk

 

 

Základné informácie

o našej skole po:


nemecky

anglicky

španielsky

taliansky

francúzsky


ZŠ DUDOVA 2 bola Škola roka 2015

Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na tento odkaz.

 

Poďakovanie

Komunitnej nadácii Bratislava


----------------------------------------

Ak sa chcete dozvedieť viac

o činnosti ŠKD, kliknite na obrázok.

 

 

Číslo účtu ŠKD:

SK72 5600 0000 0094 0089 9001

----------------------------------------

 

Pracovné listy na precvičovanie


pre 1 stupeň,


ak ich chcete využiť,
kliknite na obrázok.

 

 


Oznam pre rodičov


Vážení rodičia, v prípade, že chcete uhradiť príspevok do Spolku priateľov školy prosím uveďte do správy pre prijímateľa meno Vášho dieťaťa a triedu, ktorú v tomto šk. roku navštevuje.


číslo účtu: 9408874001/5600


Ďakujeme za Vašu podporu a spoluprácu.

 

---------------------------------------


Vážení rodičia a

priatelia školy,

chcete podporiť našu základnú školu? Je to jednoduché a nič Vás to nebude stáť :).

Stačí, ak kliknete na tento odkaz.

 

---------------------------------------

Newsletter mestskej časti

Bratislava-Petržalka,


ak sa chcete dozvedieť viac,

kliknite na tento odkaz.

---------------------------------------


Na našej škole je aj
Neštátna zubná ambulancia
pre deti, dorast aj dospelých


MUDr. Darina Marenčíková


Ordinačné hodiny

pondelok až piatok 8 00 - 14 00


telefón 02 63 83 83 47


 

Telesná výchova má svoj blog.

Ak ho chcete čítať, kliknite na tento odkaz.


 

 

Spolupracujeme aj

s tenisovou školou.

Pre viac informácii, kliknite na obrázok.

 

 

Alchymistická dielňa

V piatok 12. mája sme sa opäť raz vybrali s časťou 8.A triedy do SOŠ chemickej vo Vlčom hrdle, aby sme si vyskúšali nejaké pokusy a tak si zapamätali aj menej zaujímavé teoretické časti z chémie. Laboratórne cvičenie bolo zamerané na alchýmiu. Žiaci pracovali v skupinkách po dvojiciach alebo trojiciach a pomáhali im študenti z SOŠ chemickej. Celkovo žiaci realizovali 6 pokusov, z toho jeden si pripravili podrobne a prezentovali ho ostatným. A že to boli pokusy zaujímavé – o tom svedčia ich názvy: Premeň červené víno na iné látky, priprav zlaté a strieborné mince, bengálske ohne, priprav strelný prach, farebný semafor....nakoniec sa žiaci „zoznámili“ aj so suchým ľadom (tuhá forma oxidu uhličitého) a presvedčili sa, čo všetko dokáže.... Ak si chcete pozrieť fotografie, kliknite na tento odkaz.