O škole

444 žiakov I. a II. stupňa
20 tried - 1. - 9. ročníka

Kontakt

Základná škola Dudova 2
Bratislava 851 02

Telefón / Fax:
+421 2 6382 0909

E-Mail:
zsdudova@zsdudovaba.edu.sk

 

 

Základné informácie

o našej skole po:


nemecky

anglicky

španielsky

taliansky

francúzsky


ZŠ DUDOVA 2 bola Škola roka 2015

Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na tento odkaz.

 

Poďakovanie

Komunitnej nadácii Bratislava


----------------------------------------

Ak sa chcete dozvedieť viac

o činnosti ŠKD, kliknite na obrázok.

 

 

Číslo účtu ŠKD:

SK72 5600 0000 0094 0089 9001

----------------------------------------

 

Pracovné listy na precvičovanie


pre 1 stupeň,


ak ich chcete využiť,
kliknite na obrázok.

 

 


Oznam pre rodičov


Vážení rodičia, v prípade, že chcete uhradiť príspevok do Spolku priateľov školy prosím uveďte do správy pre prijímateľa meno Vášho dieťaťa a triedu, ktorú v tomto šk. roku navštevuje.


číslo účtu: 9408874001/5600


Ďakujeme za Vašu podporu a spoluprácu.

 

---------------------------------------


Vážení rodičia a

priatelia školy,

chcete podporiť našu základnú školu? Je to jednoduché a nič Vás to nebude stáť :).

Stačí, ak kliknete na tento odkaz.

 

---------------------------------------

Newsletter mestskej časti

Bratislava-Petržalka,


ak sa chcete dozvedieť viac,

kliknite na tento odkaz.

---------------------------------------


Na našej škole je aj
Neštátna zubná ambulancia
pre deti, dorast aj dospelých


MUDr. Darina Marenčíková


Ordinačné hodiny

pondelok až piatok 8 00 - 14 00


telefón 02 63 83 83 47


 

Telesná výchova má svoj blog.

Ak ho chcete čítať, kliknite na tento odkaz.


 

 

Spolupracujeme aj

s tenisovou školou.

Pre viac informácii, kliknite na obrázok.

 

 

SLÁVIK SLOVENSKA 2017

Dňa 3. 5. 2017 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Slávik Slovenska 2017. Súťaž  v speve ľudových piesní je v našej škole veľmi obľúbená. Na súťaži vládla príjemná atmosféra. Spev sa ozýval z triedy nielen počas súťaže, ale aj cez prestávky, kedy spievali všetci. Školského kola súťaže sa zúčastnilo 33 žiakov. Sme radi, že sme mohli stráviť krásny deň so spevom a slovenskými ľudovými piesňami.
Výsledky školského kola
I. kategória
1. miesto: Mathias Mock III. A
2. miesto: Annmaria Lukácsová I. A
Laura Slašťanová II. A
3. miesto: Hanka Šindlerová II. C
Martina Lukáčová I. A
II. kategória
1. miesto: Kristína Szarková IV. A
2. miesto: Tatiana Weltherová IV. A
Karolína Hrmelová IV. A
3. miesto: Adam Caban VI. B
Kristián José Garcia Adamovič IV. A     
III. kategória:
1. miesto: Victoria Mocková VII. A
2. miesto: Kvetoslava Hašáková VII. A
Srdečne gratulujeme!
Víťazi jednotlivých kategórií nás budú reprezentovať v obvodnom kole. Prajeme im veľa úspechov!
Ak si chcete pozrieť fotografie, kliknite na tento odkaz.