O škole

444 žiakov I. a II. stupňa
20 tried - 1. - 9. ročníka

Kontakt

Základná škola Dudova 2
Bratislava 851 02

Telefón / Fax:
+421 2 6382 0909

E-Mail:
zsdudova@zsdudovaba.edu.sk

 

 

Základné informácie

o našej skole po:


nemecky

anglicky

španielsky

taliansky

francúzsky


ZŠ DUDOVA 2 bola Škola roka 2015

Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na tento odkaz.

 

Poďakovanie

Komunitnej nadácii Bratislava


----------------------------------------

Ak sa chcete dozvedieť viac

o činnosti ŠKD, kliknite na obrázok.

 

 

Číslo účtu ŠKD:

SK72 5600 0000 0094 0089 9001

----------------------------------------

 

Pracovné listy na precvičovanie


pre 1 stupeň,


ak ich chcete využiť,
kliknite na obrázok.

 

 


Oznam pre rodičov


Vážení rodičia, v prípade, že chcete uhradiť príspevok do Spolku priateľov školy prosím uveďte do správy pre prijímateľa meno Vášho dieťaťa a triedu, ktorú v tomto šk. roku navštevuje.


číslo účtu: 9408874001/5600


Ďakujeme za Vašu podporu a spoluprácu.

 

---------------------------------------


Vážení rodičia a

priatelia školy,

chcete podporiť našu základnú školu? Je to jednoduché a nič Vás to nebude stáť :).

Stačí, ak kliknete na tento odkaz.

 

---------------------------------------

Newsletter mestskej časti

Bratislava-Petržalka,


ak sa chcete dozvedieť viac,

kliknite na tento odkaz.

---------------------------------------


Na našej škole je aj
Neštátna zubná ambulancia
pre deti, dorast aj dospelých


MUDr. Darina Marenčíková


Ordinačné hodiny

pondelok až piatok 8 00 - 14 00


telefón 02 63 83 83 47


 

Telesná výchova má svoj blog.

Ak ho chcete čítať, kliknite na tento odkaz.


 

 

Spolupracujeme aj

s tenisovou školou.

Pre viac informácii, kliknite na obrázok.

 

 

Hviezdoslavov Kubín 2. stupeň

Dňa 8. marca 2017 sa v našej škole uskutočnila súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.
Na druhom stupni sa súťaže zúčastnilo 21 žiakov, ktorí predviedli svoj talent a schopnosť jedinečne spamäti prezentovať svoj literárny text.

Výsledky školského kola:

II. kategória - V. - VI. ročník:

Poézia:
1. miesto: Silvia Anderková, V. A
2. miesto: Alexandra Ryšánková, VI. B
3. miesto:

Próza:
1. miesto: Michal Letko, VI. A
2. miesto: Kamila Hašáková, V. B
3. miesto: Dominika Vrbjárová, V. B
Jakub Práznovský, VI. A

III. Kategória - VII. - IX. ročník:

Poézia:
1. miesto: Christián Ágh, IX. A
2. miesto: Ema Panáčková, VIII. A
3. miesto: Andrej Meszároš, VIII. B

Próza:
1. miesto: Lara Tublerová, VIII. B
2. miesto: Nela Duniová, VIII. A
3. miesto: Margaréta Lejová, VII. B

Všetkým recitátorom ďakujeme a výhercom prajeme veľa úspechov v ďalšom kole!

 

Ak si chcete pozrieť fotografie, kliknite na tento odkaz.