O škole

444 žiakov I. a II. stupňa
20 tried - 1. - 9. ročníka

Kontakt

Základná škola Dudova 2
Bratislava 851 02

Telefón / Fax:
+421 2 6382 0909

E-Mail:
zsdudova@zsdudovaba.edu.sk

 

 

Základné informácie

o našej skole po:


nemecky

anglicky

španielsky

taliansky

francúzsky


ZŠ DUDOVA 2 bola Škola roka 2015

Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na tento odkaz.

 

Poďakovanie

Komunitnej nadácii Bratislava


----------------------------------------

Ak sa chcete dozvedieť viac

o činnosti ŠKD, kliknite na obrázok.

 

 

Číslo účtu ŠKD:

SK72 5600 0000 0094 0089 9001

----------------------------------------

 

Pracovné listy na precvičovanie


pre 1 stupeň,


ak ich chcete využiť,
kliknite na obrázok.

 

 


Oznam pre rodičov


Vážení rodičia, v prípade, že chcete uhradiť príspevok do Spolku priateľov školy prosím uveďte do správy pre prijímateľa meno Vášho dieťaťa a triedu, ktorú v tomto šk. roku navštevuje.


číslo účtu: 9408874001/5600


Ďakujeme za Vašu podporu a spoluprácu.

 

---------------------------------------


Vážení rodičia a

priatelia školy,

chcete podporiť našu základnú školu? Je to jednoduché a nič Vás to nebude stáť :).

Stačí, ak kliknete na tento odkaz.

 

---------------------------------------

Newsletter mestskej časti

Bratislava-Petržalka,


ak sa chcete dozvedieť viac,

kliknite na tento odkaz.

---------------------------------------


Na našej škole je aj
Neštátna zubná ambulancia
pre deti, dorast aj dospelých


MUDr. Darina Marenčíková


Ordinačné hodiny

pondelok až piatok 8 00 - 14 00


telefón 02 63 83 83 47


 

Telesná výchova má svoj blog.

Ak ho chcete čítať, kliknite na tento odkaz.


 

 

Spolupracujeme aj

s tenisovou školou.

Pre viac informácii, kliknite na obrázok.

 

 

Chi siamo

La nostra scuola è stata aperta il 1˚ settembre 1977.
Nella scuola è stato creato un club per i bambini che dispone di 5 unità (in esecuzione dalle 6.00 alle 17.30).
Nella caffetteria della scuola forniamo agli studenti break e pranzo.
Il Consiglio della scuola Dudova è stato stabilito dalla legge e opera in composizione:
Mgr. Ľubos Paller- Preside del Consiglio della scuola, Personale educativo
Mgr. Jana Aghová - Personale educativo
sig.ra Andrea Gandžalová- Impiegata
sig.ra Dana Trefilová
- Genitore
sig.ra
Nora Jánošová - Genitore
sig.ra Katarína  Morvayová - Genitore
sig.ra Ľudmila Budová- Genitore
Mgr.Ľuboš Kačírek - Fondatore
Ing. Michal Radosa - Fondatore
Mgr. Juraj Kríz - Fondatore
PaedDr. Robert Schnürmacher - Fondatore


La scuola è frequentata specialmente da bambini dalle strade:

Romanova, Ambroseho, Rovniankova, Starohájska, Bradáčová, Námestie hraničiarov, Hrobákova, Furdekova, Kutlíkova, Osuského, Gessayova, Lachova, ma anche di altre parti di Bratislava.


La scuola ha una personalità giuridica dal 1997.

Nel 2003 ha ottenuto un certificato MŠ SR della Scuola che promuove la salute.
Tante nostre attività gravitano verso uno stile di vita sano.
Annualmente consegue ottimi risultati scolastici e la posizione di successo degli alunni nelle scuole secondarie.
Gli allievi regolarmente raggiungono i successi in tutte le olimpiadi e nelle altre competizioni.
Dal 2002 viene attuato il progetto nazionale “INFOVEK” - alfabetizzazione informatica, lavoro con il computer.
Nella scuola opera un padagogo scolastico speciale- con gli alunni integri e coordina anche le attività di prevenzione con gli allievi.
Il consulente educativo consiglia loro un orientamento professionale ed aiuta a risolvere i problemi educativi.
Il Parlamento degli alunni lavora a gonfie vele dal 2000.
La scuola dispone di una biblioteca.
Una lunga tradizione ha la rivista scolastica “Dudoviny” e “Dudováčik”.
Ogni anno organizza corsi di nuoto e sci.
Nei limiti del possibile la scuola organizza “la scuola all'aperto”.
Nella nostra scuola ci sono tanti crocchi di ambienti interessati di diverso orientamento.
Il Club di scuola per gli allievi offre loro, soprattutto a quelli del 1˚ grado, ma anche a quelli del 2 °grado, delle attivitá extra-curriculari.
La scuola collabora con le scuole materne e varie organizzazioni a Bratislava
La scuola ha un premio da UNICEF / 3x / - “Scuola amichevole”..

Preklad: Tatiana Oborilová