O škole

444 žiakov I. a II. stupňa
20 tried - 1. - 9. ročníka

Kontakt

Základná škola Dudova 2
Bratislava 851 02

Telefón / Fax:
+421 2 6382 0909

E-Mail:
zsdudova@zsdudovaba.edu.sk

 

 

Základné informácie

o našej skole po:


nemecky

anglicky

španielsky

taliansky

francúzsky


ZŠ DUDOVA 2 bola Škola roka 2015

Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na tento odkaz.

 

Poďakovanie

Komunitnej nadácii Bratislava


----------------------------------------

Ak sa chcete dozvedieť viac

o činnosti ŠKD, kliknite na obrázok.

 

 

Číslo účtu ŠKD:

SK72 5600 0000 0094 0089 9001

----------------------------------------

 

Pracovné listy na precvičovanie


pre 1 stupeň,


ak ich chcete využiť,
kliknite na obrázok.

 

 


Oznam pre rodičov


Vážení rodičia, v prípade, že chcete uhradiť príspevok do Spolku priateľov školy prosím uveďte do správy pre prijímateľa meno Vášho dieťaťa a triedu, ktorú v tomto šk. roku navštevuje.


číslo účtu: 9408874001/5600


Ďakujeme za Vašu podporu a spoluprácu.

 

---------------------------------------


Vážení rodičia a

priatelia školy,

chcete podporiť našu základnú školu? Je to jednoduché a nič Vás to nebude stáť :).

Stačí, ak kliknete na tento odkaz.

 

---------------------------------------

Newsletter mestskej časti

Bratislava-Petržalka,


ak sa chcete dozvedieť viac,

kliknite na tento odkaz.

---------------------------------------


Na našej škole je aj
Neštátna zubná ambulancia
pre deti, dorast aj dospelých


MUDr. Darina Marenčíková


Ordinačné hodiny

pondelok až piatok 8 00 - 14 00


telefón 02 63 83 83 47


 

Telesná výchova má svoj blog.

Ak ho chcete čítať, kliknite na tento odkaz.


 

 

Spolupracujeme aj

s tenisovou školou.

Pre viac informácii, kliknite na obrázok.

 

 

Aktuality
1 Junior osobnosti Petržalky
2 Španielska báseň v nemčine
3 Hasiči hľadajú krokodíla!
4 Plavecko-turistický kurz vo Vysokých Tatrách
5 Stretnutie s Goethem
6 Celoslovenské kolo technickej olympiády
7 MLADÝ ZÁCHRANÁR CO
8 Pikopretek 2017
9 Alchymistická dielňa
10 SLÁVIK SLOVENSKA 2017
11 Prekvapenie pre mamu
12 Krajské kolo vo florbale
13 Výsledky obvodného kola matematickej olympiády v kategórii šiestakov, siedmakov a ôsmakov
14 Trenčiansky robotický deň 2017
15 Výsledky KK DO
16 Horľavá a voňavá chémia
17 Hviezdoslavov Kubín 2. stupeň
18 Súťaž v gastronómii
19 Technická olympiáda – krajské kolo
20 Projekt o rodine
21 Kristínka a pán prezident
22 Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku
23 Vianočný futbalový turnaj
24 Svet práce
25 Technická olympiáda – obvodné kolo
26 Deň červenej stužky – Svetový deň boja proti AIDS
27 Na (a po) hodinách chémie ...
28 Nemecké projekty
29 Majsterka Slovenska v behu
30 Zdravý spôsob stravovania
31 Majster Slovenska v kumite
32 Literárna súťaž Petržalské súzvuky
33 Šikana
34 ZOO Zlín
35 Vitajte prváci
36 Orientačné dni 5. B
37 MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA v hokejbale
38 Stretnutie s prezidentom SR
39 Narodeninová pozvánka
40 ALBUM TRIEDY
41 MDD v 3.A
42 Okresné kolo Slávika 2016
43 Slávnostná akadémia
44 Bratislava, moje mesto
45 Škola v prírode - Biela medvedica
46 Stretnutie s Goethem
47 Krúžok RAF
48 Súťaž robotov
49 Výsledky školského kola Tangramy
50 Slávik Slovenska 2016
51 DEŇ ZEME
52 Detské laboratórium
53 ZŠ DUDOVA 2 je Škola roka 2015
54 Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo
55 Na návšteve u pavúkov a škorpiónov
56 Hviezdoslavov Kubín - 1. stupeň (2. - 4. ročník)
57 Máme šikovných športovcov
58 Hviezdoslavov Kubín
59 Aká má byť učiteľka - Wie soll eine Lehrerin sein?
60 Rozhodnutie o obsadení postu riaditeľky našej školy
61 Projekt z nemeckého jazyka
62 Ostrov pokladov
63 10. ročník tradičného vianočného turnaja vo futbale
64 Vianočná besiedka ŠKD
65 Olympiáda z anglického jazyka
66 Stonehenge na našej škole
67 Záložky do kníh
68 Výtvarné práce pani učiteľky Petikovej
69 Petržalské súzvuky Ferka Urbánka
70 Testovanie 5 2015
71 Modely železníc na našej škole
72 Voľné pracovné miesta
73 Internetová žiacka knižka