O škole

444 žiakov I. a II. stupňa
20 tried - 1. - 9. ročníka

Kontakt

Základná škola Dudova 2
Bratislava 851 02

Telefón / Fax:
+421 2 6382 0909

E-Mail:
zsdudova@zsdudovaba.edu.sk

 

 

Základné informácie

o našej skole po:


nemecky

anglicky

španielsky

taliansky

francúzsky


ZŠ DUDOVA 2 bola Škola roka 2015

Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na tento odkaz.

 

Poďakovanie

Komunitnej nadácii Bratislava


----------------------------------------

Ak sa chcete dozvedieť viac

o činnosti ŠKD, kliknite na obrázok.

 

 

Číslo účtu ŠKD:

SK72 5600 0000 0094 0089 9001

----------------------------------------

 

Pracovné listy na precvičovanie


pre 1 stupeň,


ak ich chcete využiť,
kliknite na obrázok.

 

 


Oznam pre rodičov


Vážení rodičia, v prípade, že chcete uhradiť príspevok do Spolku priateľov školy prosím uveďte do správy pre prijímateľa meno Vášho dieťaťa a triedu, ktorú v tomto šk. roku navštevuje.


číslo účtu: 9408874001/5600


Ďakujeme za Vašu podporu a spoluprácu.

 

---------------------------------------


Vážení rodičia a

priatelia školy,

chcete podporiť našu základnú školu? Je to jednoduché a nič Vás to nebude stáť :).

Stačí, ak kliknete na tento odkaz.

 

---------------------------------------

Newsletter mestskej časti

Bratislava-Petržalka,


ak sa chcete dozvedieť viac,

kliknite na tento odkaz.

---------------------------------------


Na našej škole je aj
Neštátna zubná ambulancia
pre deti, dorast aj dospelých


MUDr. Darina Marenčíková


Ordinačné hodiny

pondelok až piatok 8 00 - 14 00


telefón 02 63 83 83 47


 

Telesná výchova má svoj blog.

Ak ho chcete čítať, kliknite na tento odkaz.


 

 

Spolupracujeme aj

s tenisovou školou.

Pre viac informácii, kliknite na obrázok.

 

 

Dve percentá pre školu ok

Vážení rodičia a priatelia školy!
Veríme, že Vám záleží na kvalite vzdelávania a výchovy Vašich detí rovnako ako nám, preto si dovoľujeme obrátiť sa na Vás s prosbou. Keďže v dnešnej dobe nie je jednoduché zabezpečiť dostatok materiálnych i finančných prostriedkov na podporu vzdelávania, radi by sme sa uchádzali o 2% z Vašich daní.
Budeme radi, ak sa rozhodnete nás podporiť a tým prispieť k zveľaďovaniu našej školy, výchovy a vzdelávania detí.
Tak ako sme Vás informovali na prvom triednom aktíve v septembri 2016 v tomto roku sme vyradený ako prijímatelia 2 % z daní.
V našej škole pôsobí  Športový klub TAEKWONDO, ktorému ak darujete 2 % z Vašich daní, následne poskytne plnenie našej škole -  z darovanej sumy nám zakúpi materiálno technické vybavenie, pomôcky na vyučovanie a ďalšie veci podľa požiadaviek školy.
Vážení rodičia, v tomto prípade je dôležité,  aby ste zaškrtli (vyznačili) voľbu na tlačive – súhlas so zaslaním údajov mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenej v II. oddiele podľa §50 ods. 8 zákona (vyznačiť ×)
Predvyplnené tlačivo na poukázanie 2%:

Údaje potrebné na poukázanie 2%:
Obchodné meno (Názov): Športový klub TAEKWONDO
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42262089
Sídlo: 81101 Bratislava, Laurinská 11

Vopred Vám ďakujeme za Vašu podporu.


 

Vážení rodičia a priatelia našej školy,
ak chcete pomôcť svojim deťom, môžete si na tomto odkaze stiahnuť formulár na dve percentá pre našu školu.