O škole

444 žiakov I. a II. stupňa
20 tried - 1. - 9. ročníka

Kontakt

Základná škola Dudova 2
Bratislava 851 02

Telefón / Fax:
+421 2 6382 0909

E-Mail:
zsdudova@zsdudovaba.edu.sk

 

 

Základné informácie

o našej skole po:


nemecky

anglicky

španielsky

taliansky

francúzsky


ZŠ DUDOVA 2 bola Škola roka 2015

Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na tento odkaz.

 

Poďakovanie

Komunitnej nadácii Bratislava


----------------------------------------

Ak sa chcete dozvedieť viac

o činnosti ŠKD, kliknite na obrázok.

 

 

Číslo účtu ŠKD:

SK72 5600 0000 0094 0089 9001

----------------------------------------

 

Pracovné listy na precvičovanie


pre 1 stupeň,


ak ich chcete využiť,
kliknite na obrázok.

 

 


Oznam pre rodičov


Vážení rodičia, v prípade, že chcete uhradiť príspevok do Spolku priateľov školy prosím uveďte do správy pre prijímateľa meno Vášho dieťaťa a triedu, ktorú v tomto šk. roku navštevuje.


číslo účtu: 9408874001/5600


Ďakujeme za Vašu podporu a spoluprácu.

 

---------------------------------------


Vážení rodičia a

priatelia školy,

chcete podporiť našu základnú školu? Je to jednoduché a nič Vás to nebude stáť :).

Stačí, ak kliknete na tento odkaz.

 

---------------------------------------

Newsletter mestskej časti

Bratislava-Petržalka,


ak sa chcete dozvedieť viac,

kliknite na tento odkaz.

---------------------------------------


Na našej škole je aj
Neštátna zubná ambulancia
pre deti, dorast aj dospelých


MUDr. Darina Marenčíková


Ordinačné hodiny

pondelok až piatok 8 00 - 14 00


telefón 02 63 83 83 47


 

Telesná výchova má svoj blog.

Ak ho chcete čítať, kliknite na tento odkaz.


 

 

Spolupracujeme aj

s tenisovou školou.

Pre viac informácii, kliknite na obrázok.

 

 

 

TVORIVÝ WORKSHOP A PETRŽALSKÉ SÚZVUKY

Dňa 6.10. sme išli s pani učiteľkou Petíkovou a mojou spolužiačkou na Tvorivý workshop, ktorý bol na Turnianskej ulici v Petržalke. Prišli sme do priestorov knižnice, kde nás privítali milí pracovníci a ukázali nám regály s knihami.
Potom sme si našli miesto pri stole, kde už sa k nám pridala aj ZŠ Turnianska a študent Spojenej školy pre mimoriadne nadané deti Skalická cesta.
V takejto zostave sme začali pracovať na zaujímavých príbehoch a hrali sme literárne hry. Na konci tohto tvorivého workshopu sme sa ešte na chvíľu zahrabali do kníh v miestnej knižnici.
Ďalší deň som s pani učiteľkou Gerbáčovou išla na vyhodnotenie súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka, do ktorej sa okrem mňa zapojilo veľa detí z našej školy. Išli sme do CC Centra v Petržalke. Tam prišli všetci ocenení. Bola tam taktiež porota, v ktorej bol Dado Nagy a Erik Ondrejíček, treťou porotkyňou bola Marta Hlúšíková, ktorá však nemohla prísť. Okrem poroty tu bol aj zástupca starostu pán Michal Radosa, vedúce oddelení kultúry pani Alena Greksa aj školstva a športu pani Veronika Redechová. Počas vyhodnotenia sme s pani učiteľkou boli v napätí, na akom
mieste sa umiestnim. Nakoniec som vyhrala krásne tretie miesto.
Hneď po vyhodnotení súťaže sme išli do knižnice na Prokofievovej ulici na Seminár pre víťazov. Tam sa každý mohol spýtať na svoje dielo porotcu.


Ema Panáčková