O škole

444 žiakov I. a II. stupňa
20 tried - 1. - 9. ročníka

Kontakt

Základná škola Dudova 2
Bratislava 851 02

Telefón / Fax:
+421 2 6382 0909

E-Mail:
zsdudova@zsdudovaba.edu.sk

 

 

Základné informácie

o našej skole po:


nemecky

anglicky

španielsky

taliansky

francúzsky


ZŠ DUDOVA 2 bola Škola roka 2015

Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na tento odkaz.

 

Poďakovanie

Komunitnej nadácii Bratislava


----------------------------------------

Ak sa chcete dozvedieť viac

o činnosti ŠKD, kliknite na obrázok.

 

 

Číslo účtu ŠKD:

SK72 5600 0000 0094 0089 9001

----------------------------------------

 

Pracovné listy na precvičovanie


pre 1 stupeň,


ak ich chcete využiť,
kliknite na obrázok.

 

 


Oznam pre rodičov


Vážení rodičia, v prípade, že chcete uhradiť príspevok do Spolku priateľov školy prosím uveďte do správy pre prijímateľa meno Vášho dieťaťa a triedu, ktorú v tomto šk. roku navštevuje.


číslo účtu: 9408874001/5600


Ďakujeme za Vašu podporu a spoluprácu.

 

---------------------------------------


Vážení rodičia a

priatelia školy,

chcete podporiť našu základnú školu? Je to jednoduché a nič Vás to nebude stáť :).

Stačí, ak kliknete na tento odkaz.

 

---------------------------------------

Newsletter mestskej časti

Bratislava-Petržalka,


ak sa chcete dozvedieť viac,

kliknite na tento odkaz.

---------------------------------------


Na našej škole je aj
Neštátna zubná ambulancia
pre deti, dorast aj dospelých


MUDr. Darina Marenčíková


Ordinačné hodiny

pondelok až piatok 8 00 - 14 00


telefón 02 63 83 83 47


 

Telesná výchova má svoj blog.

Ak ho chcete čítať, kliknite na tento odkaz.


 

 

Spolupracujeme aj

s tenisovou školou.

Pre viac informácii, kliknite na obrázok.

 

 

About us:

 

 • our school was established on September 1, 1977

 • in our school there is the school club for children with 5 departments (it operates since 6 am till 5,30 pm)

 • lunches and snacks are provided for children in our school canteen

 • the School Council is established based on the Law and has the following members:

  • Mr. Lubos Paller, Chairman, teacher

  • Mrs. Jana Aghova, teacher

  • Mrs. Andrea Gandzalova, employee

  • Mrs. Katarína  Morvayová , parent

  • Mrs. Nora Janosová, parent

  • Mrs. Dana Trefilová, parent

  • Mrs. Ludmila Budova, parent

  • Mr. Lubos Kacírek, establisher

  • Mr. Michal Radosa, establisher

  • Mr. Robert Schnürmacher, establisher

  • Mr. Juraj Kriz, establisher

Children mainly from the following streets attend our school:

Romanova, Ambroseho, Rovniankova, Starohajska, Bradacova, Namestie Hraniciarov, Hrobakova, Furdekova, Kutlikova, Osuskeho, Gessayova, Lachova

but also from the other parts of Bratislava

 

 • our school has its legal status since 1997

 • the certificate of the Ministry of Education of the SR „School providing Health“ was awarded to our school in 2003

 • many of our activities are aimed at the healthy lifestyle

 • it gaines excellent educational results every year and our students are sacessfully accepted to the secondary schools

 • students regularly reach good results in all subject competitions

 • the project called „Infovek“ – competer literacy, operation of computers is implemented since the year 2002

 • the expert for pupils with special needs (with special disabilities in the field of teaching and behaviour) is working at our school and works with those pupils having the special needs and at the same time this expert coordinates preventive activities for pupils

 • the educational advisor advises to students in the field of their profession orientation as well as helps to solve the educational problems

 • the Student Parliament has worked successfully since the year 2000

 • the school has also the students´ library

 • the school magazine Dudoviny and Dudovacik has a long-lasting tradition

 • the school organizes swimming and skiing courses for pupils on a yearly basis

 • it organizes the so called „schools in nature“ within its possibilities

 • 20 various interest acitivity groups are working at our school

 • the school club for children organizes out-of-school activities mainly for pupils of 1 – 4 classes (but also for older pupils who are interested)

 • the school cooperates with the kindergardens and various organizations in Bratislava

 • the school received an UNICEF award „Children-friendly School“ for 3 times